Библиотека

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов:12582

Kvant mexanikasi va atom fizikasi
Ushbu uslubiy ko`rsatma kvant mexanikasi, atomning Bor nazariyasi va hozirgi zamon atom va molekulalar fizikasi bo`limlaridan ma`ruzalar kiritilgan. Muallif ma`ruza matnlarini tayyorlashda ko`pgina ilmiy, ilmiy ommabop va o’quv qo’llanmalaridan...
Дата добавления: 22.11.07 | Просмотров: 1617 |  Закачек: 500 |  Размер: 695КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Физика
Yer va suvdan foydalanish asoslari fanidan laboratoriya va amaliy mashg’ulotlar
Hozirgi kunda Respublikamizning oliy o’quv yurtlari ekologiya va agrokimyo kafedralarida ekologiya bo’yicha mutaxassis kadirlar tayyorlashda boshqa fanlar qatori Yer va suvdan foydalanish asoslari fani muhim ahamiyatga ega. Bo’lajak mutaxassislar...
Дата добавления: 21.12.09 | Просмотров: 1182 |  Закачек: 500 |  Размер: 475КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Экология
O`zbеkiston tarixi
Ushbu qisqacha ma'ruzalar matni O`zbеkiston tarixining eng qadimgi davrlardan to hozirgi kungacha bo`lgan davrini qamrab olgan ma'ruzalardan iborat. Ma'ruzalarni qisqacha yoritish jarayonida mavjud o`quv dasturiga asoslangan holda masalaning tub...
Дата добавления: 25.06.09 | Просмотров: 621 |  Закачек: 499 |  Размер: 183КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: История
Farmakologiya asoslari
Ushbu o‘quv qo‘llanmada farmakologiya fanining asosiy qismi bo‘lgan „Xususiy farmakologiya“ga tegishli mavzular, chunonchi, nerv tizimiga (neyrotrop), bajaruvchi a’zolarga, modda almashinuviga, mikroblarga qarshi, immunobiologik sistemaga...
Дата добавления: 23.06.10 | Просмотров: 688 |  Закачек: 499 |  Размер: 1158КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Фармакология
Sotsiologiya
Mavzu: Sotsiologiya Ushbu fan Sotsiologiya mustaqil fan sifatida Respublikamizda mustaqillik sharofati bilan yuzaga keldi. Hozirga qadar O’zbekistonda sotsiologiya fan sifatida keng rivojlanmagan bo’lib, uning uning ob’ektiv va sub’ektiv...
Дата добавления: 18.02.11 | Просмотров: 186 |  Закачек: 499 |  Размер: 2495КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Социология
Nemis tili amaliy grammatikasi
Mazkur o`quv qo`llanmaning maqsadi nemis tilini o`rganuvchi bakalavrlarga uning grammatikasi bilan yaqindan tanishtirish va amaliy nazariy bilimlarini uyg`unlashtirgan holda ularning bilimlarini oshirish, dunyoviy bilimlar bankiga ega bo`lish...
Дата добавления: 08.01.09 | Просмотров: 713 |  Закачек: 499 |  Размер: 94КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Теоретическая грамматика
Оптика
Ушбу тўпламда шишани синдириш кўрсаткичини нина санчиш йўли билан аниклаш, микроскопнинг тузилишини ўрганиш ва унинг ёрдамида шиша...
Дата добавления: 27.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 498 |  Размер: 926КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Оптика
Бухгалтерия ҳисоби назарияси фанидан
Ma'ruza matni 5340900- «Buxgalteriya hisobi va audit» ta'lim yo'nalishi talabalariga «Boshqaruv hisobi» fanini o'rganish uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga mazkur ma'ruza matnini boshqa iqtisodiy ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun ham...
Дата добавления: 16.06.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 497 |  Размер: 112КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Tasviriy san'at
7-sinflar uchun tasviriy san'at fanidan imtihon materiallari
Дата добавления: 13.10.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 496 |  Размер: 10КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Изобразительное искусство
Matematika fanini ukitishda innovatsion usullardan foydalanishning ba’zi xususiyatlari
Respublikamiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan isloxotlar, yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirishni talab etmokda.
Дата добавления: 12.12.08 | Просмотров: 722 |  Закачек: 496 |  Размер: 28КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Математика
Huquqshunoslik
Ushbu darslik talabalarga davlat va huquqning kelib
Дата добавления: 29.08.12 | Просмотров: 611 |  Закачек: 496 |  Размер: 297КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: Правоведение
Спорт ўйинлари
“Спорт ўйинлари” фани бўича тайёрлаган дарс ишланмаси олий ўқув юртлари талабаларни машғулортлар жараёнида техник тайёргарликларини...
Дата добавления: 17.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 496 |  Размер: 23КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Методические основы видов спорта
O‘zbek tili
Mazkur darslik Oliy o‘quv yurtlarining I kurs bakalavr bo‘limi rusiyzabon talabalariga mo‘ljallab yozilgan. Uni tayyorlashda o‘zbek tilini davlat tili sifatida o‘qitish mezoni va «Ta’lim to‘g‘risida» gi qonun hamda «Kadrlar tayyorlash...
Дата добавления: 21.04.09 | Просмотров: 1278 |  Закачек: 496 |  Размер: 212КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Языкознание
O‘zbek tili
Asosiy e’tibor matn ustida ishlashga, matn tuzishga qaratilgan. Har bir darsda topshiriqlar, savol-javob, mashqlar berildi. Mavzuga oid grammatik bilimlarni o‘qituvchi izoh tarzida anglatishi, xatolarni tuzatishi, mavzu matni tilida qo‘llanish...
Дата добавления: 07.11.09 | Просмотров: 583 |  Закачек: 496 |  Размер: 144КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Языкознание
Globallashuv sharoitida milliy g’oyaga ehtiyojning ortishi
Ushbu taqdimotda talaba “Globallashuv sharoitida milliy g’oyaga ehtiyojning ortishi” mavzusida Globallashuv tushunchasi, Bugungi jamiyat hayotining globallashuvi, globallashuv oqibatlari, globallashuv sharoitida milliy g’oyaga ehtiyojning...
Дата добавления: 09.02.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 495 |  Размер: 191КБ | Cкачать
Тип материала: Презентация |  Раздел: Естественно-научное
Hayvonlar fiziologiyasi
Darslik qishloq xo`jalik oily o`quv yurtlarining zoomuhandislik, veterinaria, qorako`lchilik va universitetlarning biologiya yo`nalishlari uchun mo`ljallangan.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 1114 |  Закачек: 495 |  Размер: 2КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Анатомия и физиология
Huquqni muhofaza qilish o`rginlari
D?rslikd? O‘zb?kiston R?spublik?sid? ?m?ld? bo‘lg?n qonunchilikk?, huquqni muhof?z? qilish f?oliyatining tushunch?l?ri, uning b?lgil?ri, funksiyal?ri, yuridik yord?m ko‘rs?tishni t?shkil qilishg? ?lohid? ?’tibor b?rilg?n.
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1135 |  Закачек: 495 |  Размер: 270КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Правоохранительные органы
Rossiya-O’rta Osiyo munosabatlari tarixi
O’zbekiston zamonaviy mustaqil davlat sifatida 1991 yilda tarix sahnasida paydo bo’ldi. U Rossiya imperiyasi mustamlakachiligini davom ettirgan, sho’rolar hukmronligini ta’minlagan 1924 yilgi siyosiy va ijtimoiy shartnomadan butunlay voz...
Дата добавления: 26.04.10 | Просмотров: 543 |  Закачек: 494 |  Размер: 149КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: История
Nazariy mexanika
Ushbu qo'llanmada nazariy mexanikaning nuqta dinamikasining, mexanik sistema dinamikasining differentsial tenglamalari, asosiy teoremalari printsipial batafsil yoritilgan. Kitob oliy texnik o'quv yurtlari talabalari, magistrantlari uchun mo'ljallangan.
Дата добавления: 03.08.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 494 |  Размер: 10029КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Теоретическая механика
Genetika
Ushbu darslik biologiya, genetika yo‘nalishida ta’lim olayotgan
Дата добавления: 29.08.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 494 |  Размер: 15848КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: Основы генетики
Jahon iqtisodiyoti va halqaro iqtisodiy munosabatlar
Ushbu uslubiy qo’llanma ta’limning 5340100-«Iqtisodiyot» (qishloq xo’jaligi) va 5610100-«Fermer xo’jaligini boshqarish» ta’lim yo’nalishlari bo’yicha ta’lim oluvchi talabalarga mo’ljallangan.
Дата добавления: 31.03.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 494 |  Размер: 2218КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Экономика
Ҳуқуқий тарбия
(«Milliy istiqlol g’oyasi, huquq va ma’naviyat asoslari» ta’lim yo`nalishi 2 - kurs talabalari uchun mo`ljallangan).
Дата добавления: 22.03.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 493 |  Размер: 122КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Юридические науки
Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar
“Farmatsiya” “kasbiy ta`lim”, “klinik farmatsiya” yo’nalishlarining V kurs talabalari va “sanoat farmatsiyasi”, “biotеxnologiya”, “kosmеtsеvtika” yo’nalishlarining IV kurs talabalari uchun Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy...
Дата добавления: 25.02.10 | Просмотров: 1429 |  Закачек: 493 |  Размер: 394КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Фармакология
Tarix fani sohasidagi ilmiy-tadqiqot asoslari
shbu fanda tarix fani ilmiy tadqiqot ishlarini tashkillashtirish tamoyillari va vazifalari, ilmiy izlanishlarni samarali olib borish muammolari, ilmiy ishlarni yozish usullari va ishni ilmiy jihatadan to`g’ri tartiblash uslublarini tadqiq etishga...
Дата добавления: 27.03.09 | Просмотров: 817 |  Закачек: 493 |  Размер: 157КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины
7- sinf Zoologiya fanidan dars ishlanma
O`quvchilarga lansetnikning tuzilishi, hayot tarzi, ilmiy amaliy ahamiyati haqida ma’lumot berish.
Дата добавления: 06.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 493 |  Размер: 2175КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Биология
Tabiatshunoslikni o’qitish metodikasi
Ushbu ma‘ruzalar matni to’plami boshlang’ich sinf o’qituvchilari va oliy o’quv yurtlarning boshlang’ich ta‘lim va tarbiyaviy ish yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, o’quv dasturi mavzulariga moslab yozilgan.
Дата добавления: 10.12.08 | Просмотров: 511 |  Закачек: 492 |  Размер: 440КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: География
"Kasbiy maslahat" o'yini (o'yinning asosiy varianti)
Mazkur o'yin o’quvchilarning kasbiy rejalarini to’g’ri tashkil etishi hamda o’rtoqlarining kasb tanlashida yordam ko’rsatishga o’rgatishdan iborat. O’yindan o’quvchilarning “Inson. Mehnat. Kasb” mavzusidagi suhbatlardan keyin...
Дата добавления: 09.11.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 490 |  Размер: 7КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Психология
T U R I Z M M ? N ? J M ? N T I
Bugungi kunda turizm industriyasi dinamik ravishda rivojlanayotgan xizmatlar xalqaro savdosi turi bo‘lib k?lmoqda.
Дата добавления: 13.12.07 | Просмотров: 1070 |  Закачек: 490 |  Размер: 115КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Внутренняя торговля Туристско-экскурсионное обслуживание
Maxsus pedagogika
Bola dunyoga kelgan kunlardan boshlaboq ko’radi, eshitadi, biror narsa tekkanini, og’riq, issiq, hid va tamni his etadi. Tevarak atrofdagi borliqni bilish-sezish va idrok qilishdan, ya’ni voqe’likdagi narsa va hodisalarning bola ongida aks...
Дата добавления: 18.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 489 |  Размер: 280КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Педагогика
To’plamlar va ular ustida amallar
To’plamlar va ular ustida amallar бажариш хакида маълумотлар берилган.
Дата добавления: 21.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 489 |  Размер: 47КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Математика