Библиотека

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов:12774

Fizika fanidan bir soatlik dars ishlanma Mavzu: Tеkis о’zgаruvchаn hаrакаtdа tеzlаnish. (7-sinf)
Usludiy tavsiya
Дата добавления: 14.11.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 518 |  Размер: 54КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Общая педагогика
O'rta Osiyo sivilizatsiyasida umumso'g'd madaniyatining tutgan o'rni va roli
O'zbekiston hududida yuzaga kelgan qadimgi Baqtriya (mil.av. VII asr), Xorazm (mil. av. VII asr), So’g’d (mil.av. VII asr), Kushon (mil.av. I asr), Turk xoqonligi (VI asr), Amir Temur saltanati (XIV asr oxiri - XV asr boshlari) kabi davlatlar...
Дата добавления: 22.11.13 | Просмотров: 22 |  Закачек: 518 |  Размер: 517КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Археология
9-sinf O‘qituvchilar uchun Fizika fanidan metodik qo‘llanma
9-sinf umumiy o‘rta ta’limda yakuniy o‘quv yili hisoblanadi. O‘quvchilar
Дата добавления: 09.09.10 | Просмотров: 9 |  Закачек: 517 |  Размер: 965КБ | Cкачать
Тип материала: Образовательный стандарт |  Раздел: Физика
Neft mahsulotlarini tashish va saqlash
«Neft mahsulotlarini tashish va saqlash» fanining o‘qitish dasturiga muvofiq «Neft va gaz ishi» yo‘nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalari uchun ilk bor davlat tilida yozilgan ushbu o‘quv qo‘llanmada neft, gaz va neft mahsulotlarini...
Дата добавления: 12.01.10 | Просмотров: 868 |  Закачек: 517 |  Размер: 1484КБ | Cкачать
Тип материала: Инструкция, нормативный акт |  Раздел: Химические технологии переработки нефти и газа
Boshlag'ich matematika nazariyasi va metodikasi (Oltinchi bob)
Mazkur o‘quv qo‘llanma pedagogik yo‘nalishdagi kasb-hunar kollejlari
Дата добавления: 13.05.11 | Просмотров: 203 |  Закачек: 517 |  Размер: 1810КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: Математика
Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi
Maruzalar matni OO'MTV tomonidan 10 avgust 2006 yili tasdiqlangan va № BD 5521200-4 bilan 24 avgust 2006 yili ro'yxatga olingan “Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi” fani dasturi asosida ishlab chiqilgan va 2010 yil 23 avgustdagi (bayonnoma№1)...
Дата добавления: 05.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 517 |  Размер: 1129КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Автомобильный транспорт
Matn lingvistikasi. Nemis tili nazariy fanlar kafedrasining ilmiy to‘plami. I.
«Matn lingvistikasi» ilmiy to‘plami kafedraning tashabbusi bilan tash-kil etilgan ilk bor ilmiy to‘plam hisoblanib, ushbu ilmiy to‘plamga kafedraning professor-o‘qtuvchilari, magistr- talabalarining, shuningdek institutimizda va shahrimizning...
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 1166 |  Закачек: 517 |  Размер: 1094КБ | Cкачать
Тип материала: Статья |  Раздел: Лингвистика текста
Umumiy fizika
Bu uslubiy ko’rsatmasi mexanika va molekulyar fizikaga doir laboratoriya ishlarini o’z ichiga oladi.
Дата добавления: 22.11.07 | Просмотров: 605 |  Закачек: 517 |  Размер: 690КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Физика
Aminov M. O'zbek tili fanidan testlar.
Aminov M. O'zbek tili fanidan testlar
Дата добавления: 25.10.10 | Просмотров: 90 |  Закачек: 517 |  Размер: 9КБ | Cкачать
Тип материала: Тест |  Раздел: Языкознание
O'QITUVCHI ODOBI
Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo’lib, inson turmushining barcha sohalarida kishining hulqi, xatti-harakatlarini tartibga solib, boshqarib turuvchi, Vatanga, mehnatga, mulkka, odamlarga munosabatini bildiruvchi (yo’naltiruvchi)...
Дата добавления: 02.06.10 | Просмотров: 811 |  Закачек: 516 |  Размер: 103КБ | Cкачать
Тип материала: Инструкция, нормативный акт |  Раздел: Педагогика
Ko`hna va go`zal Toshkent
Biz uchun muqaddas va ko`hna tarixga ega bo`lgan, go`zal va maftunkor shahrimiz Toshkent haqida so`z yuritar ekanmiz, eng avvalo uning yanada ko`rkam va zamonaviy bo`lib rivojlanishiga katta sabab bo`lgan eng aziz boyligimiz мustaqilligimiz haqida esga...
Дата добавления: 01.07.09 | Просмотров: 691 |  Закачек: 516 |  Размер: 6КБ | Cкачать
Тип материала: Статья |  Раздел: История
Jismoniy tarbiya tarixi va boshqarish
Jismoniy tarbiya tarixi va boshqarish fanidan ma`ruza matni.
Дата добавления: 16.12.08 | Просмотров: 657 |  Закачек: 516 |  Размер: 32КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Педагогика
Diniy ekstremizm missionetlik va xalqaro terrorizmga qarshi kurash
Мазкур ўқув-услубий қўлланма Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан "Экстремизм, терроризм: тарихи ва моҳияти" курси юзасидан...
Дата добавления: 13.07.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 515 |  Размер: 16482КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Проблемы религиозного сознания
Ранг тасвир
Tasviriy san'atda uning rangtasvir va grafika tushunchalari mavjud bo’lib, ular bir-biridan ishlanish yo’llari hamda uslublari, tasviriy vositalari bilan farqlanib turadi. Rang inson hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi hodisadir.
Дата добавления: 31.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 514 |  Размер: 51КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Изобразительное искусство
Issiqlik elektr stansiyalarining turbinali qurilmalari
O‘quv qo‘llanmada bug‘ turbinalari haqida umumiy ma’lumotlar, ishchi kurakchalarda energiyaning bir turdan boshqa turga aylanishi, turbina pog‘onalaridagi yo‘qotishlar, bug‘ turbina qurilmalari, bug‘ turbinasining FIK va quvvati, bug‘...
Дата добавления: 23.06.10 | Просмотров: 1135 |  Закачек: 514 |  Размер: 991КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Теплоэнергетика. Теплотехника
Zahiriddin Muhammad Bobur - buyuk davlat arbobi va mashhur mutafakkir
Zahiriddin Muhammad Bobur - buyuk davlat arbobi va mashhur mutafakkir
Дата добавления: 09.04.12 | Просмотров: 267 |  Закачек: 514 |  Размер: 8КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: История
Umumiy ovqatlanish korxonalarida hisob-kitob va kalkulatsiya
Ushbu o‘quv qo‘llanmada umumiy ovqatlanish korxonalarida hisob va hisobotning predmeti, uslubi, vazifasi hamda tashkil qilish asoslari yoritiladi. Bu qo‘llanmada turli umumiy ovqatlanish korxonalarida iqtisodiy va ishlab chiqarish...
Дата добавления: 24.06.10 | Просмотров: 1204 |  Закачек: 513 |  Размер: 406КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Бизнес-информатика / информационный менеджмент
Pedagogika fanlarini o’qitish metodikasi”
Mаvzu: Pеdаgоgikа fаnlаrini o’qitish mеtоdikаsi fаnining mоhiyati, mаqsаdi vа vаzifаlаri (4 sоаt).
Дата добавления: 08.02.09 | Просмотров: 825 |  Закачек: 512 |  Размер: 19КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Психология
Mustaqillik yillarida milliy g’oyani yoshlar ongiga singdirishda nodavlat-notijorat tashkilotlarning roli.
Mazkur dissertatsiyaning asosiy maqsadi mustaqillik yillarida, milliy g’oyamizning yoshlar ongiga singdirishda hamda komil insonlarni shakllantirishda “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakatining roli va o’rni hamda ahamiyatini keng ochib berish...
Дата добавления: 18.02.09 | Просмотров: 1015 |  Закачек: 512 |  Размер: 200КБ | Cкачать
Тип материала: Курсовая работа |  Раздел: История
Jismoniy tarbiya gigiyenasi
Mazkur o’quv–qo’llanmada jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlaridan odam salomatligini mustahkamlash maqsadida samarali foydalanish uchun jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari vositalarini, uslublarini, sharoitlarini,...
Дата добавления: 10.11.08 | Просмотров: 696 |  Закачек: 512 |  Размер: 157КБ | Cкачать
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Медицина и фармацевтика
Buddaviylik dini haqida
Buddaviylik dini haqida ma'lumot.
Дата добавления: 25.11.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 511 |  Размер: 15КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Общие вопросы научного атеизма и религиоведения
Pedagogik
Ushbu fan yuzasidan inson tarbiyasini shakllantirishda tarbiyani o’rni ahamiyatiga katta to’xtalmoq zarurdir.Tarbiya inson shaxsi ma'naviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan tadbirlar tizimidir.
Дата добавления: 27.10.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 511 |  Размер: 164КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Педагогика
Informatika va informatsion texnologiyalar №11
Ушбу лаборатория иши Тошкент Молия институтининг "Информацион теҳнологиялар" кафедраси томонидан тайёрланган.
Дата добавления: 28.12.10 | Просмотров: 651 |  Закачек: 511 |  Размер: 109КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Информатика и информационные технологии
Mikrоbiоlоgiya va Virusologiya
Ushbu uslubiy ko’rsatmada Mikrоbiоlоgiya va virusоlоgiya fanini labоratоriya va amaliy mashg’ulоt darslarida mashg’ulоtlarni o’rganish tartibl, kerakli asbоb va reaktivlar, maxsus bo’yoqlar ko’rsatilgan. Shuningdek bo’limlarda...
Дата добавления: 19.10.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 511 |  Размер: 316КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Микробиология
Isiqlik texnikasi asoslari
Mazkur «Ma‘ruzalar matni»da texnikaviy termodinamikaning asoslari va issiqlik almashinish nazariyasi, termodinamikaning qonunlari .
Дата добавления: 16.08.08 | Просмотров: 749 |  Закачек: 510 |  Размер: 998КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Теплоэнергетика. Теплотехника
EHM ning periferik qurilmalari
Ushbu ma’ruzalar matnida EHMning periferik qurilmalari faniga ajratilgan mavzu va soatlar bo’yicha nazariy ma’lumotlar va nazorat savollari keltirilgan. Undan komp`yuterning strukturaviy tuzilishi, asosiy va qo`shimcha qurilmalari, qurilmalarning...
Дата добавления: 25.06.09 | Просмотров: 854 |  Закачек: 510 |  Размер: 347КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Информатика и информационные технологии
Самарқанд тарихи
Самарқанд шаҳрининг гўзал тарихий обидалари ва эътиборга молик масканлари ҳақида.
Дата добавления: 01.11.10 | Просмотров: 5 |  Закачек: 509 |  Размер: 398КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: История
Shaxs psixologiyasi, shaxs taraqqiyotining davrlarga bo‘linishi, motiv va motivatsiya
Shaxs haqida tushuncha. Shaxs nazariyalari. SHaxs taraqqiyotining davrlarga bo‘linishi Motiv va motivatsiya
Дата добавления: 10.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 509 |  Размер: 18КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Психология
Chorvachilik asoslari
Mollarning tashqi tana tuzilish shakli – ekstererini o’rganish bilan ularning xususiyatlari va belgilari aniqlanadi.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 848 |  Закачек: 509 |  Размер: 28КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Животноводство
Badiiy bezah
Ushbu badiiy bezak san’ati asoslari fanidan tayyorlangan ma’ruza matnlari Tasviriy san’at va muxandislik grafikasi yunalishlari buyicha ta’lim olayotgan talabalar uchun.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 1380 |  Закачек: 509 |  Размер: 44КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Изобразительное искусство