Педагогика

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов:3125

Boshlang`ich sinf o`qish darslarida tarbiyasi qiyin va bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan ishlash yo`llari
Ushbu metodik tavsiya davlat talablari asosida tayyorlangan bo’lib, undan maktablarning yosh va kam tajribali o`qituvchilari o`qish fanidan bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilar bilan ishlash malakalarini shakllantirishda ijobiiy foydalanishlari mumkin.
Дата добавления: 25.09.09 | Просмотров: 1566 |  Закачек: 876 |  Размер: 73КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Народное образование Педагогика
Педагогик технология ва педагогик
Педагогик технология ва педагогик махорат фани филолог мутахассислиги бўйича таълим олаётган иккинчи босқич магистрлари учун...
Дата добавления: 12.11.08 | Просмотров: 1564 |  Закачек: 593 |  Размер: 63КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Bolalar psixologiyasi
Болалар психологияси фанининг предмети ва методлари. Болалар психологияси фанининг бошка фанлар билан алокаси.
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 1557 |  Закачек: 1061 |  Размер: 45КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая психология
Tarbiyasi qiyin o`smirlar psixologiyasi
Ushbu qo‘llanma inson tabiatini to‘laroq tushunish yo‘lida barcha qiziquvchilarga yordam sifatida tayyorlandi. Inson shaxsini shakllantirish o‘ta murakkab va har bir xususiy holatda alohida yondashish talab qiladigan jarayon. Shuning uchun ham...
Дата добавления: 06.12.08 | Просмотров: 1556 |  Закачек: 605 |  Размер: 563КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Психология
Psixologik parvarish
Kitobda "Asab va ruhiy kasalliklar" fanidagi ruhiy kasalliklar va "Umumiy
Дата добавления: 25.02.11 | Просмотров: 1547 |  Закачек: 700 |  Размер: 476КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: Возрастная психология
Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари
Ғоя ва мафкура тушунчалари: мазмун ва моҳияти. “Кучли - давлатдан кучли фуқоролик жамият сари”. Ҳозирги дунёнинг мафкуравий манзараси....
Дата добавления: 24.09.09 | Просмотров: 1521 |  Закачек: 0 |  Размер: 23КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Pedagogik texnologiya
Pedagogik texnologiya
Дата добавления: 13.05.09 | Просмотров: 1507 |  Закачек: 881 |  Размер: 12КБ | Cкачать
Тип материала: Тест |  Раздел: Педагогика
Она тили ва адабиёт
Она тили ва адабиёт 1 дарсларида ноанъанавий усулларни қўллаш амалиёти орқали тингловчиларнинг билим ва кўникмаларини мустаҳкамлаш ,...
Дата добавления: 01.04.09 | Просмотров: 1503 |  Закачек: 536 |  Размер: 240КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Психология
Психология фанидан тест саволлари
Дата добавления: 23.05.09 | Просмотров: 1501 |  Закачек: 1015 |  Размер: 15КБ | Cкачать
Тип материала: Тест |  Раздел: Психология
Fizikaviy kimyodan amaliy mashg`ulotlar
Fizikaviy kimyo turmush va sanoatda katta ahamiyatga ega bo`lgan kimyo fani nazariy asoslarini o`zida mujassamlashtiruvchi fandir. Bu fanni talabalar tomonidan mukammal o`zlashtirilishi uchun amaliy mashg`ulotlatlarni o`quv qo`llanmalari bilan...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1498 |  Закачек: 1020 |  Размер: 88КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Одамнинг пайдо бўлиши
Мазкур маъруза матнида Одам ва хайвон гавда тузилишидаги ўхшашлик ва арклар, Атропогенезнинг харакатлантирувчи омиллари, Одам...
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1495 |  Закачек: 289 |  Размер: 20КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Oybekning hayoti va ijodini o`rganish
Ushbu dars ishlanmasi adabiyot fani o`qituvchilari uchun /Oybek hayoti va ijodi/ mavzusidagi darsni qiziqarli o`tishda katta yordam beradi.
Дата добавления: 11.04.08 | Просмотров: 1491 |  Закачек: 1046 |  Размер: 58КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Мақолалар
Ушбу мақолалар тўпламига Мактаб ёшигача бўлган болаларни турли хил мусиқа фаолиятларига ўргатиш йўллари, Баркамол авлодни маънавий...
Дата добавления: 01.03.10 | Просмотров: 1490 |  Закачек: 0 |  Размер: 134КБ | Cкачать
Тип материала: Статья |  Раздел: Общая педагогика
Pedagogik texnologiya
Pedagogik texnologiya bo’yicha test savollari
Дата добавления: 12.05.09 | Просмотров: 1473 |  Закачек: 579 |  Размер: 13КБ | Cкачать
Тип материала: Тест |  Раздел: Педагогика
Rang tasvir.
Ushbu maruza Matnda dastgoxli, maxobatli, dekorativ rang tasvir. Reolistik rang tasvir qonunlari. Kompazitsiya markazi. Issiq va sovuq ranglar, kolorit, ritm tus, yorug’lik, rang gammasi, rangtasvir ishlash metodlari.
Дата добавления: 14.07.08 | Просмотров: 1457 |  Закачек: 371 |  Размер: 65КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Оптика фанидан маърузалар матни
Ушбу дастур педагогика институти физика ва астрономия бакалаврият йы-налиши быйича оптика фанидан тузилган былиб, геометрик оптиканинг...
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1453 |  Закачек: 1305 |  Размер: 128КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Eksperimental psixologiya
Ushbu muammoli ma`ruzalar matni 5140800-Pedagogika va psixologiya yo`nalishi II kurs talabalari uchun Davlat ta`lim standartlari asosida tuzilgan bo`lib, unda har bir mavzuga aloqador tayanch so`zlar, muammoli vaziyatlar, test va nazorat savollari...
Дата добавления: 15.05.07 | Просмотров: 1442 |  Закачек: 1050 |  Размер: 154КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Специальные разделы психологии
Psixologik ma`lumotlar
Biz psixologiyani o`rganamiz.
Дата добавления: 22.12.08 | Просмотров: 1442 |  Закачек: 1348 |  Размер: 109КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Общая психология
Pedagogik valeologiya
Valeologiya asoslari kursining predmeti, maqsad va vazifalari.
Дата добавления: 08.02.09 | Просмотров: 1433 |  Закачек: 853 |  Размер: 9КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Психология
Umumiy va yosh davrlar psixologiyasi.
Ushbu ma`ruzalar matni institut ilmiy kengashining 2005 yil 27-iyundagi № 9-sonli bayonnomasi bilan chop etishga tavsiya etildi.
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1429 |  Закачек: 553 |  Размер: 36КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Мактабда синфдан ташқари тўгарак ишларини ташкил қилиш ва уни амалга ошириш ишлари
Услубий қўлланмада халқ мусиқий таълимнинг мазмуни, моҳияти, мақсад, вазифалари, шакл, воситалари кенг ёритилган бўлиб, умумий ўрта...
Дата добавления: 01.03.10 | Просмотров: 1423 |  Закачек: 0 |  Размер: 44КБ | Cкачать
Тип материала: Инструкция, нормативный акт |  Раздел: Народное образование Педагогика
Boshlang’ich ta’limda savod o’rgatish
Boshlang’ich ta’limda savod o’rgatish davri asosiy davrlardan hisoblanadi. Agar o’quvchi savod o’rgatish davrida yaxshi o’zlashtirsa, yuqori sinflarda ham yaxshi natijalarga ega bo’ladi. Umumiy o’rta ta’limda yaxshi natijalarga...
Дата добавления: 20.05.09 | Просмотров: 1418 |  Закачек: 481 |  Размер: 1350КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Педагогика
Jahon mamlakatlarining iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi.
Jahon mamlakatlarining iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi fanining mohiyati, predmeti va vazifalari Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy geografiyaning tushunchalari. Jahonning siyosiy kartasi, tashkil topish bosqichlari.
Дата добавления: 14.07.08 | Просмотров: 1413 |  Закачек: 387 |  Размер: 157КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей профессиональной школы
San`at tarixi.
Ushbu ma`ruzalar matni 5140700 “Tasviriy san`at va muxandislik grafikasi” bakalavriat yo’nalishi kundizgi bo’lim talabalari uchun yozilgan. Ushbu ma’ruza matnida san’ati tarixi, chet el san`at tarixi xaqida ma’lumotlar keng qilib yoritilgan.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 1410 |  Закачек: 435 |  Размер: 122КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Mutaxassislik (ixtisos) metodikasi
Boshlang`ich sinf va odobnoma fani o`qituvchilari qayta tayyorlash va malakasini oshirish kursi tinglovchilari uchun mutaxassislik (ixtisos) metodikasidan ma`ruzalar matni NVPKQTMOI ning boshlang`ich sinf va odobnoma o`qituvchilari qayta tayyorlash...
Дата добавления: 25.09.09 | Просмотров: 1405 |  Закачек: 427 |  Размер: 171КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Педагогическая психология
Касбга йўналтириш машғулотларининг интерфаол усуллари
Интерфаол усуллар бўйича ўқувчилар ва ота-оналарни касб танлаш ва касбга йўналтиришда тўғри йўлни топа билиш, хатоларга йўл қўймасликка...
Дата добавления: 18.02.09 | Просмотров: 1401 |  Закачек: 506 |  Размер: 8КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Комил инсон гояси.
Урганч шахридаги 18-сон ўрта мактаб ўкитувчиси хаитова зулхуморнинг миллий истиклол гояси ва маънавият асослари фанидан «комил инсон...
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1398 |  Закачек: 585 |  Размер: 9КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
O’qituvchining nutqi madaniyati
Nutq madaniyati asoslari fani o`zbek tilshunosligining o`ziga xos amaliy sohadir. U tilshunosliknlng nazariy kurslaridan olingan bilimlarga suyangan holda to`g`ri va chiroyli nutq tuzish yo`llarini o`rgatadi.
Дата добавления: 09.02.09 | Просмотров: 1392 |  Закачек: 697 |  Размер: 14КБ | Cкачать
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Психология
Педагогика тарихи
Педагогика тарихи
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 1390 |  Закачек: 493 |  Размер: 363КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая педагогика
Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси
Тингловчиларга инновацион технологияни қўллаган холда математикадан билимларни чуқурлаштириш
Дата добавления: 01.04.09 | Просмотров: 1387 |  Закачек: 696 |  Размер: 51КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика