Поиск

Искали: "hayoti", Ресурсов: 132, Показано: 1 - 25

Buyuk ma`naviy murshid.
Davlatimiz mustaqilligining ilk yillaridanoq insonparvar islom dini targ`ibotchisi, zukko diniy va siyosiy arbob Xoja Ahrori Vali hayoti va faoliyati haqidagi tarixiy haqiqat chuqur ilmiy tahlillar vositasida yoritildi.
Дата добавления: 14.07.08 | Просмотров: 1002 |  Закачек: 338 |  Размер: 1551КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Культура Культурология
Odam anatomiyasi 3.
Tomirlar tizimi organizmda muhim vazifani bajaradi. Ularning ichida suyuqlik (qon, limfa) oqadi. Bu suyuqlik hujayra, to`qimalar hayoti uchun kerak bo`lgan ozuqa moddalar .
Дата добавления: 14.07.08 | Просмотров: 735 |  Закачек: 428 |  Размер: 118КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Медицина и здравоохранение
O’zbеk аdаbiyoti tаriхi
... , Bobur, Muhammad Solih, Xoja, Majlisiylar mеrosi haqida gapirildi. III bo’lim XVII asr mumtoz adabiyot vakillari hayoti va ijodidan boshlanib, Anbar Otingacha bo’lgan davrni qamrab oladi. Ma`ruza matnlari...
Дата добавления: 22.03.07 | Просмотров: 1641 |  Закачек: 1194 |  Размер: 271КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: История литературы
A. Navoiy
G`azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida qisqacha ma`lumot.
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 3195 |  Закачек: 3936 |  Размер: 17КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: История литературы
A.Avloniy
O`zbek adabiyotining etuk namoyondasi A.Avloniy hayoti va ijodi haqida chizgilar.
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1058 |  Закачек: 534 |  Размер: 5КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: История литературы
Abu Rayhon Beruniy
Qomusiy alloma Abu rayhon Beruniy hayoti va ijodi qisqa satrlarda.
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 8675 |  Закачек: 3317 |  Размер: 10КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: История литературы
Ali Qushchi
O`rta asrlarda yashab ijod qilgan Ali Qushchi haqida ma`lumotlar etarli deb bo`lmaydi. Quyida allomaning hayoti va ijodi borasida qisqa va asosiy ma`lumotlar keltirilgan.
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1919 |  Закачек: 622 |  Размер: 14КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: История литературы
Abu Nasr Farobiy
Sharq falsafasi va ilm-fanida o`ziga xos o`rin tutuvchi Abu Nasr Farobiy hayoti va ijodi qisqacha ma`lumot.
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 6047 |  Закачек: 3334 |  Размер: 13КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: История литературы
Sayfi Saroyi
Mumtoz o`zbek adabiyotining vakili Sayfi Saroyi hayoti va ijod yo`li haqida ma`lumot.
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1129 |  Закачек: 334 |  Размер: 6КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: История литературы
«O’zbek tili»fanidan ishchi dastur
... barcha bo`limlari bo`yicha zarur grammatik qoidalar bilan tanishtirish, o`zbek tilida o`z fikrini erkin va to`g`ri bayon etish ko`nikmalarini hosil qilish, o`zbek adabiyotining yirik namoyondalari hayoti va ijodi...
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 956 |  Закачек: 929 |  Размер: 31КБ |
Тип материала: Учебная программа |  Раздел: Общая педагогика
Oybekning hayoti va ijodini o`rganish
Ushbu dars ishlanmasi adabiyot fani o`qituvchilari uchun /Oybek hayoti va ijodi/ mavzusidagi darsni qiziqarli o`tishda katta yordam beradi.
Дата добавления: 11.04.08 | Просмотров: 1498 |  Закачек: 1046 |  Размер: 58КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
XX ASR O’ZBEK ADABIYOTI TARIXI
... tuzilgan dastur asosida yaratilgan bo’lib, unda XX asr o’zbek adabiyoti tarixi taraqqiyotiga hissa qo’shgan iste’dodli ijodkorlarimiz hayoti va ijodi haqida ma’lumot beriladi. Ularning ijodi imkon qadar...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1255 |  Закачек: 1260 |  Размер: 61КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
1946 – 1985 йилларда Ўзбекистоннинг ижтимоий – иқтисодий ва сиёсий ҳаёти. Ютуқлар ва муамолар
1946 – 1985 йилларда Ўзбекистоннинг ижтимоий – иқтисодий ва сиёсий ҳаёти. Ютуқлар ва муаммолар, миллий масалалар бўйича мазкур...
Дата добавления: 18.09.07 | Просмотров: 678 |  Закачек: 267 |  Размер: 11КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: История
Inson hayoti xavfsizligi
Хаfvsizlik tехnikаsi- ishchilаrgа ishlаb chiqаrishdаgi хаfvli оmillаrning tа’sirini оldini оluvchi tаshkiliy vа tехnikаviy tаdbirlаr mаjmuidir
Дата добавления: 11.04.08 | Просмотров: 698 |  Закачек: 174 |  Размер: 163КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Система народного образования
Turizm asoslari
Turizm inson hayoti va faoliyatining ko`p sohalarini qamrab oladi. Shuning uchun turizmni o`rganish psixologiya, antropologiya, sotsiologiya, iqtisodiyot, g?ografiya, informatika, huquq kabi fanlar bilan uzviy bog`liq
Дата добавления: 11.04.08 | Просмотров: 1226 |  Закачек: 919 |  Размер: 276КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Внутренняя торговля Туристско-экскурсионное обслуживание
Turizm iqtisodi.
XX asr insoniyat hayoti va faoliyati tarzi tarovatining hamma sohalariga ulkan o‘zgarishlarni olib k?ldi.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 1158 |  Закачек: 561 |  Размер: 234КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Внутренняя торговля Туристско-экскурсионное обслуживание
Ma’naviyat asoslari
... “Ma’naviyat asoslari” fanidan o’rganishga mo’ljallangan. Unda ma’naviyat,uning mohiyati, kelib chiqishi, ma’naviyatning jamiyat hayoti-dagi o’rni va ahamiyati, huquq bilan munosabati, mustaqillik...
Дата добавления: 03.12.08 | Просмотров: 1021 |  Закачек: 977 |  Размер: 330КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: 
Abu Iso at-Тermiziy
Abu Iso at-Тermiziy hayoti va ijodi.
Дата добавления: 21.04.09 | Просмотров: 762 |  Закачек: 218 |  Размер: 29КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Литература Литературоведение
Al-Hakim at-Termiziy
Al-Hakim at-Termiziy hayoti va ijodi.
Дата добавления: 21.04.09 | Просмотров: 461 |  Закачек: 144 |  Размер: 34КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: 
Vadud Mahmud
Vadud Mahmud hayoti va ijodi.
Дата добавления: 21.04.09 | Просмотров: 592 |  Закачек: 105 |  Размер: 10КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Литература Литературоведение
Amirlikning xo`jalik hayoti
Amirlikning xo`jalik hayoti
Дата добавления: 11.09.09 | Просмотров: 843 |  Закачек: 173 |  Размер: 73КБ |
Тип материала: Справочник |  Раздел: История
Amirlik shaharlari hayoti va savdo- sotiq ishlari
Amirlik shaharlari hayoti va savdo- sotiq ishlari
Дата добавления: 11.09.09 | Просмотров: 989 |  Закачек: 301 |  Размер: 109КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: История
O`zb?k bastak?rlari ij?di
... nidan ulug` ma’naviy qadriyat sifatida ard?qlab k?lingan. Ushbu o`quv majmuada «O`zb?k bastak?rlari ij?di» fanining as?siy vazifasi va maqsadi talabalarga o`zb?k k?mp?zit?rlari bastak?rlari hayoti va ij?di haqida...
Дата добавления: 27.10.09 | Просмотров: 705 |  Закачек: 297 |  Размер: 674КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Музыка. Музыковедение
Ma`naviyat asoslari
... naviy meros va qadriyatlar, din va ma’naviyat, islom dini ta’limotida barkamol inson masalasi; jamiyatning siyosiy hayoti, ma’naviyat, mafkura va ma’rifat – shaxs ma’naviyatining asosiy mezonlari ekanligi;...
Дата добавления: 11.01.10 | Просмотров: 12028 |  Закачек: 3161 |  Размер: 670КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Культура Культурология
O‘ZBEK ADIBLARI VA SAN’ATI USTALARI O‘zbеk tili fanidan USLUBIY QO‘LLANMA
Mazkur uslubiy qo‘llanma ta’lim rus tilida olib boriladigan guruhlarda «Davlat tili» - O‘zbеk tilini mukammal o‘rganish maqsadida tayyоrlangan bo‘lib, amaliy mashg‘ulot darslarida undan unumli foydalanish tavsiya etiladi.
Дата добавления: 29.05.10 | Просмотров: 884 |  Закачек: 244 |  Размер: 210КБ |
Тип материала: Практикум |  Раздел: Языкознание