Бухгалтерский учет и аудит

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов:19

Bоshqаruv hisоbi
Ushbu uslubiy кo’sаtmа 5340900 ”Buxgalteriya hisobi va audit” ta’lim yo’nalishi talabalarigа «Bоshqаruv hisоbi” fаni bo’yichа аmаliy mаshғulоtlаr оlib bоrish uchun mo’ljallangan
Дата добавления: 17.03.14 | Просмотров: 0 |  Закачек: 0 |  Размер: 43КБ | Cкачать
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Tovar-moddiy zahiralar hisobi va ularning auditi
Битирув малауавий иши мавзуси товар-моддий заҳиралар ҳисобини юритиш ҳамда уларнинг аудитини ташкил этиш масалаларини таҳлил этишга...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 183 |  Размер: 242КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Maxsus maqsaddagi audit shartnomasi bo'yicha auditorlik hisobotini tuzish tartibi
Битирув малауавий иши мавзуси махсус мақсаддаги аудит шартномаси бўйича аудиторлик ҳисоботини тузиш тартиби ва унинг хусусиятларини...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 76 |  Размер: 190КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Audit ishi sifatini baholash tartibi
Битирув малауавий иши мавзуси молиявий-иқтисодий инқироз шароитида аудит ишини ташкил этиш ва унинг сифатини баҳолаш тартибини...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 104 |  Размер: 200КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Auditorlik hisoboti va uni tuzish tartibi
Битирув малауавий иши мавзуси аудиторлик ҳисоби ва уни тузишнинг тартиби, амалга ошириш хусусиятларини манбалари ва унинг усулларини...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 142 |  Размер: 200КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Hisob-kitob va valuyta schyotlari muomalalari hisobi va auditi
Битирув малауавий иши мавзуси ҳисоб-китоб ва валюеа счётлари муомаласини ҳисоби ва аудитини юритишнинг мақсади, уни ўтказишнинг тартиби...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 142 |  Размер: 200КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Auditorlik tashkilotlarining professional xizmatlari va ularni tashkil etish masalalari
Битирув малауавий иши мавзуси аудиторлик ташкилотларининг профессионал хизмат турлари, уларни ташкил этиш ва такомиллаштириш...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 93 |  Размер: 224КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni tuzish usullari va uni auditorlik tekshiruvidan o'tkazish tartibi
Битирув малакавий иши мавзуси долзарб бўлиб, пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни тузиш усуллари ва уни аудиторлик текширувидан ўтказиш...
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 100 |  Размер: 241КБ | Cкачать
Тип материала: Выпускная квалификационная работа  |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Auditorlik hisoboti va uni tuzish tartibi
Мавзуга оид долзарб масалаларга эътибор қаратилган ҳолда, назарий-амалий жиҳатдан янги материаллар келтирилган
Дата добавления: 21.10.13 | Просмотров: 0 |  Закачек: 142 |  Размер: 88КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Banklarda buxgalteriya hisobi va operativ texnika
Qo’llanma banklarda buxgalteriya hisobi bilan bog’liq qonun hujjatlaridagi oxirgi o’zgartirishlar hisobga olingan holda tayyorlangan.
Дата добавления: 03.02.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 236 |  Размер: 237КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Бухгалтерия ҳисоби назарияси фанидан
Ma'ruza matni 5340900- «Buxgalteriya hisobi va audit» ta'lim yo'nalishi talabalariga «Boshqaruv hisobi» fanini o'rganish uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga mazkur ma'ruza matnini boshqa iqtisodiy ta'lim yo'nalishidagi talabalar uchun ham...
Дата добавления: 16.06.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 497 |  Размер: 112КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Audit. II qism
Ushbu o’quv qo’llanmaning II qismida «Audit» fanining amaliy jihatlari bayon qilingan. Shuningdek, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar auditi, TMZlar auditi, moliyaviy qo‘yilmalar auditi, hisoblashishlar auditi, xususiy kapital auditi, moliyaviy...
Дата добавления: 14.05.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 552 |  Размер: 315КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Qishloq xo’jaligida buxgaltеriya hisobi
Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarda buxgaltеriya hisobini shunday tashkil etish kеrakki, u tеjamli bo’lib, kam mablag’ sarflagan holda ichki va tashqi foydalanuvchilarni ko’proq axborotlar bilan ta'minlasin. Buxgaltеriya hisobini...
Дата добавления: 25.04.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 376 |  Размер: 118КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish usullari
Kalkulyatsiyaning tamoyillari, ob'еkti va usullari. Bozor islohotlarini chuqurlashtirish jarayonida korxonalar faoliyatida muhim vazifalardan biri ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tannarxini to`g`ri aniqlashdir. Mahsulot tannarxi uni ishlab...
Дата добавления: 01.03.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 562 |  Размер: 22КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Buxgalteriya hisobi nazariyasi
Ushbu darslik „Buxgalteriya hisobi nazariyasi“ fanining namunaviy dasturi asosida yozilgan bo‘lib, unda buxgalteriya hisobini yuritish, tashkil qilish va soddalashtirish, buxgalteriya balansi, schotlar tizimi hamda xo‘jalik ish jarayonlarini...
Дата добавления: 28.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1302 |  Размер: 1089КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish
"Buxgalteriya hisobi va audit" ixtisosligi bo'yicha tahsil olayetgan talabalari uchun "Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish" fanidan ma’ruzalar matnlari.
Дата добавления: 15.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 602 |  Размер: 58КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Invеstisiyalarni tashkil etish va mоliyalashtirish
ANDIJОN MUHANDISLIK IQTISОDIYOT INSTITUTI, Invеstisiyalarni tashkil etish va mоliyalashtirish, ass. Umarоv L. A.
Дата добавления: 15.06.10 | Просмотров: 479 |  Закачек: 0 |  Размер: 537КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Qurilish tashkilotlarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari
Ushbu ma’ruza matnlari «Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari» fani o‘quv dasturining «Qurilish tashkilotlarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari» bo‘limi bo‘yicha tayyorlangan.
Дата добавления: 27.12.08 | Просмотров: 733 |  Закачек: 0 |  Размер: 121КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Buxgalteriya hisobi va audit (lotincha)
O‘quv qo‘llanmada buxgalteriya hisobining nazariy asoslari, korxonalarda aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital hisobini yuritish, moliyaviy hisobotni tuzish tartibi, shuningdek audit nazariyasi, uning umumiy metodologiyasi va tashkil qilinishi .
Дата добавления: 27.12.08 | Просмотров: 3862 |  Закачек: 0 |  Размер: 287КБ | Cкачать
Тип материала: Другие |  Раздел: Бухгалтерский учет и аудит