Психология

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов:441

Umumiy psiхоlоgiya
Ushbu labоratоriya mashg’ulоtlari kafеdraning 2009 yil 27-avgustdagi №1-sоnli yig’ilishida muhоkama qilingan va darsga tavsiya etilgan
Дата добавления: 18.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 464 |  Размер: 471КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Психология
Oila psixologiyasi
Qadrli o‘quvchilar, aziz yoshlar, qo‘lingizdagi «Oila psixologiyasi» darsligi oila munosabatlari va masalalariga bag‘ishlanadi.
Дата добавления: 18.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1202 |  Размер: 597КБ | Cкачать
Тип материала: Учебник |  Раздел: Психология
Psixologiya (1qism)
Mavzu: Psixologiya. Ushbu ma’ruzalar matni to‘plami bakalavriat ta’lim standartlariga kiritilgan «Psixologiya» fanini ixtisosligi «Psixologiya» va «Pedagogika» bo‘lmagan oliygohlarda o‘qitishga mo‘ljallangan. To‘plamda psixologik...
Дата добавления: 18.02.11 | Просмотров: 233 |  Закачек: 849 |  Размер: 108КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Психология
Sotsiologiya
Kitobda «Sotsiologiya» fani bo’yicha o’qitishning texnologiyalashtirish qoidalarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan tajriba – sinov ta’lim texnologiyasi keltirilgan.Ushbu kitob «Sotsiologiya» fani o’qitilayotgan barcha oliy o’quv...
Дата добавления: 09.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 240 |  Размер: 476КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Психология
Психология
Касб таълими йўналишида таълим олаётган бакалаврларга ўқитилаётган "Психология" курсининг асосий мақсади — бўлғуси мутахассисларга...
Дата добавления: 08.02.11 | Просмотров: 1 |  Закачек: 652 |  Размер: 497КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Психология
Yosh davrlari psixologiyasi
Mazkur ma’ruza matnlari (Yosh davrlari psixologiyasi) pеdagogika institutlarining 1-kurs bakalavr yo`nalishlariga mo`ljallangan. Ma’ruza matnida bo`lajak o`qituvchilar uchun psixologiya fani bo`yicha muhim ahamiyatga ega bo`lgan, ta’lim va...
Дата добавления: 03.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1654 |  Размер: 66КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Возрастная психология
Umumiy psixologiya
Mazkur ma'ruza matnlari (Umumiy va yosh davrlari psixologiyasi) pеdagogika institutlarining 1-kurs bakalavr yo`nalishlariga mo`ljallangan. Ma'ruza matnida bo`lajak o`qituvchilar uchun psixologiya fani bo`yicha muhim ahamiyatga ega bo`lgan, ta'lim va...
Дата добавления: 03.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1649 |  Размер: 106КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая психология
Pedagogik psixologiya
Mazkur ma'ruza matni ayni shu tamoyillar zamirida pеdagogika oliy o’quv yurtlarida psixologiya fanlarini o’qitish «Psixologiya» fani dasturlari asosida yaratilgan. Ushbu ma'ruza matni pеdagogika oliy o`quv yurtlarining bakalavr yo`nalishidagi...
Дата добавления: 03.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1174 |  Размер: 66КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Педагогическая психология
Bolalar psixologiyasi ma'ruza matni
Mazkur ma’ruza matnlari (Bolalar psixologiyasi) pеdagogika institutlarining «Boshlang’ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish» yo’nalishi 4-kurs bakalavr yo`nalishlariga mo`ljallangan. Bolalar ruhiy rivojlanishining asosiy qonuniyatlarini...
Дата добавления: 03.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1116 |  Размер: 39КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Возрастная психология
Психология фанларини ўқитишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш
"Ушбу услубий кўлланма “Педагогика ва психология”кафедрасида ўкитиладиган фанлар “Умумий психология”, “Психология” фанларни...
Дата добавления: 02.02.11 | Просмотров: 976 |  Закачек: 544 |  Размер: 2271КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Психология
Психология
O`zbekiston Respublikasi xalq ta`lim vazirligi Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Boshlang’ich ta’lim uslubiyoti fakulteti “Psixologiya” kafedrasi “Psixologiya” fanidan laboratoriya ishlanmasi.
Дата добавления: 26.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 647 |  Размер: 31КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Психология
Ижтимоий психология
Маъруза матинлари туплами олий укув юуртининг барча таълим йуналиши 3-курс талабалари учун мулжаланган булиб, ундан барча мутахассислар...
Дата добавления: 22.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1070 |  Размер: 396КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Социальная психология
Психология фанидан
Барча талабалар фойдаланишлари мумкин.
Дата добавления: 19.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 984 |  Размер: 30КБ | Cкачать
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Психология
Ўзбек болалар нутқи лексикасининг социопсихолингвистик тадқиқи
Мактабгача ёшдаги болалар ва ўқувчилар нутқий мулоқотига оид социопсихолингвистик хусусиятлар тадқиқи таълим-тарбия жараёни билан...
Дата добавления: 08.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 310 |  Размер: 54КБ | Cкачать
Тип материала: Диссертация (кандидат, доктор) |  Раздел: Психология
Психологиядан изоҳли луғат
Ушбу қўлланмада психология фанига оид терминлар мазмун ва моҳияти хақида тушунча берилади.
Дата добавления: 27.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 984 |  Размер: 273КБ | Cкачать
Тип материала: Словарь |  Раздел: Психология
Ижтимоий психологик тренингдан практикум.
Қўлланма бакалавриатнинг психология йўналиши учун мўлжалланган.
Дата добавления: 27.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 487 |  Размер: 302КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Социальная психология
Бошқариш психологияси асослари
Бошкариш психологияси бошкарув фаолияти билан боглик булган муаммоларни, шахс ва шахслар гурухи томонидан бошка гурухлар фаолиятини...
Дата добавления: 23.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 549 |  Размер: 11КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Психология
Estetik ong va estetik faoliyat
Kishi psixikasining paydo bo‘lishi va rivojlanishi eng murakkab muammolardan biri bo‘lib, tabiat qonunlarining mohiyatini tushunib yetishga harakat qiladigan tadqiqotchilarni bu muammo hamma vaqt qiziqtirib kelgan.
Дата добавления: 23.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 665 |  Размер: 17КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Психология
Психология фанининг долзарб вазифалари, предмети
Психология фани психологик фактларни ўрганиб, уларни илмий жихатдан тахлил қилар экан, психологик фактларни ва холатларни келиб чиқиш...
Дата добавления: 23.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 456 |  Размер: 12КБ | Cкачать
Тип материала: Реферат |  Раздел: Психология
Психология
Ушбу «Псиxология» фани бўйича маъруза матнларида псиxологиянинг предмети, псиxология тариxи, билиш жараёнларининг
Дата добавления: 20.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 755 |  Размер: 454КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Психология
“Pedagogika. Psixologiya” fanidan 6-Amaliy mashgulot
Talabalarda tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyotidagi roli haqidagi tasavvurlarni hosil qilish, talabalarga psixologiya fanining ob’ekti, predmeti, maqsad va vazifalari haqida tushuncha berish. Insonni tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat...
Дата добавления: 16.12.10 | Просмотров: 628 |  Закачек: 596 |  Размер: 20КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Психология
“Pedagogika. Psixologiya” fanidan 4-Amaliy mashgulot
Talabalarda diqqatda ongning voqelikka nisbatan tanlab munosabatda bo‘lishi xususiyati namoyon bo‘lishi haqida tushuncha berish. Psixologiyaда sezgilarimizning, idrokimizning, tasavvurimiz bizga tevarak- atrofdagi narsa va xodisalar xaqida...
Дата добавления: 16.12.10 | Просмотров: 641 |  Закачек: 429 |  Размер: 23КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Психология
“Pedagogika. Psixologiya” fanidan 1-Amaliy mashg‘ulot
Ushbu Pedagogika. Psixologiya fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun ishlab chiqilgan 6 ta mavzu bo‘yicha uslubiy tavsiyalarda amaliy mashg‘ulotlarni bajarish bo‘yicha qo‘yiladigan tarbiyaviy va psixologik maqsadlar va ularni...
Дата добавления: 16.12.10 | Просмотров: 603 |  Закачек: 661 |  Размер: 25КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Педагогическая психология
«Pedagogika. Psixologiya» fanidan 3-Amaliy mashg‘ulot
Talabalarda pedagogik- psixologik xarakteristika ma’lumotlari orkali ukuvchilar temperamnt tiplarini aniklash. Shaxsdagi emotsional kuzgaluvchanlik va emotsional barkarorlikni tekshirish vash u asosda temperamentning zarur bulgan tipini tekshirib...
Дата добавления: 16.12.10 | Просмотров: 636 |  Закачек: 459 |  Размер: 20КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Педагогическая психология
«Pedagogika. Psixologiya» fanidan 2-Amaliy mashg‘ulot
Talabalarda shaxs, individ, individuallik tushunchalari haqidagi tasavvurlarni hosil qilish, talabalarga Shaxs rivojida biologik va ijtimoyi omillar haqida tushuncha berish. Shaxsga taalukli bulgan eng muxim tasnif xam uning jamiyatdagi murakkab...
Дата добавления: 16.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 548 |  Размер: 20КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Педагогическая психология
“Педагогика. Психология” фанидан 5- Амалий машгулот
Талабаларда фаолият шахс билан муҳит ўртасидаги муайян йўналишга эга бўлган ўзаро таъсир кўрсатиш жараёни эканлиги ҳақидаги...
Дата добавления: 16.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 394 |  Размер: 23КБ | Cкачать
Тип материала: Практикум |  Раздел: Педагогическая психология
Psixologiya
Ushbu o`quv-uslubiy qo’llanmada mavzularning nazariy asoslarini mukammal o`rganish, tahlil qilish, qiyosiy taqqoslashga mo`ljallangan vazifalar, ayrim jihatlarni chuqur egallashga qaratilgan topshiriqlar, olgan bilimlarni amalda tatbiq etish...
Дата добавления: 26.11.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1528 |  Размер: 228КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Психология
Введение. Значение и задачи предмета возрастной физиологии с основами гигиены. Общие закономерности роста и развития организма детей и подростков
Лекция посвящена введению, задачам предмета возрастной физиологии с основами гигиены; общим закономерностям роста и развитию организма.
Дата добавления: 24.11.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 166 |  Размер: 15КБ | Cкачать
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Возрастная психология
Etnopsihologiya
Qo'llanma amaldagi "Psihologiya" ixtisosligi dasturlarining talablari va tamoyillari asosida yozilgan.
Дата добавления: 18.11.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 281 |  Размер: 361КБ | Cкачать
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Психология
Psixologik test
"Sonlarning mantiqiy qatori" metodikasi
Дата добавления: 09.11.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1788 |  Размер: 11КБ | Cкачать
Тип материала: Тест |  Раздел: Психология