Поиск

Искали: "dasturlash", Ресурсов: 111, Показано: 31 - 60

Mathcad tizimida matеmatik masalalarni еchish
... shartlar bilan еchish, tajriba natijalarini tahlil qilishda intеrpolyatsiyalash, rеgrеssiya tеnglamalarini qurish va chiziqli dasturlash masalalarini еchish, hamda masalalarning analitik еchimlarini qurish kabi...
Дата добавления: 13.10.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 620 |  Размер: 854КБ |
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Информатика и информационные технологии
Dasturlash tillari haqida tushuncha
... llaniladigan tillar algoritmik tillar deb ataladi. Algoritmik tilni EHM ham tushunsa, u holda bu til dasturlash tili deb ataladi. Demak, algoritmik til yoki dasturlash tili ham berilgan...
Дата добавления: 25.10.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1019 |  Размер: 221КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Информатика и информационные технологии
Informatika va axborot texnologiyalari fanidan ma'ruza matnlari 3 – qism (Dasturlash asoslari) Ma'ruza № 1 Mavzu: Algoritm va dastur tushunchalari.
Algoritm so’zi buyuk matеmatik Al-Xorazmiyning nomi bilan bog’liq bo’lib, u birinchi bo’lib arab raqamlaridan foydalangan holda arifmеtik amallarni bajarish qoidasini bayon etdi.
Дата добавления: 01.12.10 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1230 |  Размер: 57КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Математические и алгоритмические основы программирования
Informatika va axborot texnologiyalari fanidan ma'ruza matnlari 3 – qism (Dasturlash asoslari) Ma'ruza № 2 Mavzu: Pascal algoritmik til elеmеntlari.
Hozirgi kunda juda ko’p algoritmik tillar mavjud. Bu tillar ichida Pascal tili univеrsal tillardan biri bo’lib, boshqa tillarga qaraganda imkoniyatlari kеngroq tildir. So’ngi yillarda Pascal tili juda takomillashib, tobora ommalashib bormoqda.
Дата добавления: 01.12.10 | Просмотров: 117 |  Закачек: 1341 |  Размер: 57КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Математические и алгоритмические основы программирования
Mathcad tizimida matеmatik masalalarni еchish
... shartlar bilan еchish, tajriba natijalarini tahlil qilishda intеrpolyatsiyalash, rеgrеssiya tеnglamalarini qurish va chiziqli dasturlash masalalarini еchish, hamda masalalarning analitik еchimlarini qurish kabi...
Дата добавления: 09.12.10 | Просмотров: 13 |  Закачек: 410 |  Размер: 852КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Математика
Paskal dasturlash tilida massivlar bilan ishlashda tasodifiy sonlardan foydalanish va uning mohiyati.
Hozirgi kunda biz hayotimizni axborot texnalogiyalarisiz tasavvur qila olmaymiz.Axborot va telekamunikatsi texnalogiyalarining jadal suratlar bilan rivojlanishi natijasida insoniyat yangi information jamiyat podevorini qurishga erishdi.
Дата добавления: 26.01.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 1230 |  Размер: 24КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Информатика и информационные технологии
Algoritmlash va dasturlash asoslari
... va tuzish usullari haqida ma'lumotlar yoritilgan. Bundan tashqari, ko'rsatmalarni dasturlash tillarida ifodalari izohlanib, BASIC, PASCAL va DELPHI dasturlash tillarida taqqoslamalar...
Дата добавления: 21.02.11 | Просмотров: 2181 |  Закачек: 1811 |  Размер: 880КБ |
Тип материала: Учебник |  Раздел: Программирование
Matematik dasturlash va optimallash usullari
... va optimallash usullari faniga bag‘ishlangan bo‘lib chiziqli, chiziqsiz va dinamik dasturlash masalalarini yechish usullari va ularni yechishda komp'yuter dasturiy vositalaridan qanday foydalanish yo‘llari...
Дата добавления: 24.02.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 367 |  Размер: 658КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Программирование
Dasturlash texnologiyalri fanidan
Ушбу лаборатория иши информатика йуналишлари буйича таълим олаётган талабалар учун мулжалланган булиб лаборатория иши 4-семестр...
Дата добавления: 02.04.11 | Просмотров: 111 |  Закачек: 396 |  Размер: 56КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Программирование
Informatika va axborot texnologiyalari
... DOS OTning ichki va tashqi buyruqlari bilan ishlash, qobiq dastur NC, Windows OT da fayl va kataloglar (papkalar)bilan ishlash, hamda algoritmik dasturlash tili Paskalda dasturlashni o`rganish bo`yicha ko`nikma va...
Дата добавления: 07.04.11 | Просмотров: 2040 |  Закачек: 3075 |  Размер: 2362КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Информатика и информационные технологии
Pascal tilida dasturlash, amaliy va laboratoriya ishlari to'plami
Ushbu amaliy ishlar to'plamida Pascal tili bo'yicha laboratoriya ishlari, ularning bajarilish tartib keltirilgan
Дата добавления: 07.04.11 | Просмотров: 723 |  Закачек: 4980 |  Размер: 431КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Программирование
Visual Basicda dasturlash
Sayidova Nazokatning (Visual Basicda dasturlash) mavzusidagi referati.
Дата добавления: 08.07.11 | Просмотров: 673 |  Закачек: 87 |  Размер: 229КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Техника и технология
Matematik dasturlash
Ushbu kitob matematik dasturlashdan o’zbek tilida yozilgan birinchi darslik bo’lib, unda chiziqli, chiziqsiz, dinamik hamda noaniqlikda yechimlar qabul qilish nazariyasiga doir bo’lgan matritsali o’yinlar nazariyasi va tabiat bilan o’yinlar...
Дата добавления: 09.08.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 203 |  Размер: 2455КБ |
Тип материала: Учебник |  Раздел: Программирование
Паскаль тилида дастурлар тузиш
Paskal Dasturlash Tili yordamida matematik masalalarni yechish algoritmini va dasturini tuzishniо 'rganishdan hamda
Дата добавления: 10.10.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 190 |  Размер: 196КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Гуманитарное образование
"Konservalashda ishlab chiqarish jarayonlarini dasturlash va avtomatlashtirish "
Darslik asosan texnologik yo`nalishdagi kasb – hunar kollejlari talabalariga mo`ljallangan, lekin undan shu soha bo`yicha tahsil olayotgan oliy o`quv yurtining talabalari, aspirantlari, ilmiy va muhandis – texnik xodimlar shuningdek shu sohaga...
Дата добавления: 13.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 30 |  Размер: 38199КБ |
Тип материала: Учебник |  Раздел: Техника и технология
“Ob`ektga mo’ljallangan dasturlash
... oziq ovqat va engil sanoat texnologiyasi instituti «Kasbiy ta`lim» fakulteti 5140900 Kasb ta’limi “Informatika va axborot texnologiyalari” ta’lim yo’nalishi talabalariga «Ob`ektga mo’ljallangan
Дата добавления: 13.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 34 |  Размер: 1537КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Техника и технология
Vizual dasturlash tillari
dasturlash tillari yordamida dasturlar yaratish usullari, vazifalari, tijorat ishlarida komp`yuter axborotlarini dasturlar yordamida qayta ishlash ... ');">Ushbu uslubiy ko’rsatmalar "Kasbiy ta`lim" fakulteti talablariga mo’ljallangan bo’lib, unda kompyuterda Vizul dasturlash tillari yordamida dasturlar yaratish usullari, vazifalari, tijorat ishlarida komp`yuter...
Дата добавления: 14.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 52 |  Размер: 286КБ |
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Техника и технология
Vizual dasturlash tillari
dasturlash tillari yordamida dasturlar yaratish usullari, vazifalari, tijorat ishlarida komp`yuter axborotlarini dasturlar yordamida qayta ishlash ... ');">Ushbu uslubiy ko’rsatmalar "Kasbiy ta`lim" fakulteti talablariga mo’ljallangan bo’lib, unda kompyuterda Vizul dasturlash tillari yordamida dasturlar yaratish usullari, vazifalari, tijorat ishlarida komp`yuter...
Дата добавления: 14.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 42 |  Размер: 287КБ |
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Техника и технология
Визуал дастурлаш тиллари
Иқтисодиётни эркинлаштириш бир томондан корхоналарнинг мустақил фаолияти учун кенг имконият яратади, иккинчи томондан эса уларнинг...
Дата добавления: 14.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 25 |  Размер: 48КБ |
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Техника и технология
Dasturlash tillari
Ушбу рефератда дастурлаш тиллари,символли кодлаш,алгоритмик тиллар,дастурлаш тилларини ташкил этувчилар,дастурлаш тартиби каби...
Дата добавления: 15.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 94 |  Размер: 51КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Естественно-научное
Yukori darajali dasturlash tillari va ularda matematik masalalarni yechish boskichlari
Ушбу рефератда Компьютер дастурлаш тиллари таснифи,Юкори даражали дастурлаш тиллари,Visual Basic дастурлаш тилиКомпьютерда бирор масалага...
Дата добавления: 15.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 61 |  Размер: 28КБ |
Тип материала: Реферат |  Раздел: Естественно-научное
MS Excel muhitida Visual Basic imkoniyatlari
dasturlash vositalaridan biri bo‘lmish Visual Basicni MS Excel muxitida o‘rganishga mo‘ljallangan. Ko‘rsatmada Visual Basic ning asosiy operatorlari va ularni qo‘llashga doir misollar keltirilgan. Uslubiy ko‘rsatma ... ');">"Ushbu uslubiy ko‘rsatma zamonaviy dasturlash vositalaridan biri bo‘lmish Visual Basicni MS Excel muxitida o‘rganishga mo‘ljallangan. Ko‘rsatmada Visual Basic ning asosiy operatorlari va ularni qo‘llashga doir...
Дата добавления: 19.12.11 | Просмотров: 0 |  Закачек: 53 |  Размер: 312КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Естественно-научное
“Internetda umumiy vamaxsus dasturlash
Ushbu qo’llanmada global jahon tarmog’i – Internet uchun mo’ljallangan HTML tili, brauzer dasturlari, ularning turlari, farqlari, web-muharrirlar, ularning afzalliklari, farqlari, web-hujjatning asosiy funksional bo’limlari, ularni aniqlash...
Дата добавления: 04.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 117 |  Размер: 2433КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Естественно-научное
Паскаль тилида дастурлаш
Паскаль тилида дастурлаш
Дата добавления: 04.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 56 |  Размер: 196КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Естественно-научное
Tizimli dasturlash
Ushbu laboratoriya ishlari matni 32 soatlik yuklama asosida tuzilgan bo‘lib, u 5480100 - amaliy matematika va informatika bakalavr ta’lim yo‘nalishi III kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.
Дата добавления: 16.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 38 |  Размер: 159КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Естественно-научное
Chiziqli va tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash.
... amaliy ishlanma amaliy matematika va informatika bakalavriat ta’lim yo’nalishidagi “Algoritmlar nazariyasi”, “Kompyuter amaliyoti”, “Dasturlash asoslari” fanlarini o’rganuvchi 1 va 2- bosqich...
Дата добавления: 18.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 119 |  Размер: 16КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Естественно-научное
Transport masalasini chiziqli dasturlash modeli yordamida yechish
Transport masalasini chiziqli dasturlash modeli yordamida yechish
Дата добавления: 19.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 23 |  Размер: 16КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Естественно-научное
«Zamonaviy dasturlash tillari» fani bo’yicha ta`lim texnologiyasi.
O'quv qo'llanma
Дата добавления: 24.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 116 |  Размер: 63КБ |
Тип материала: Учебное пособие |  Раздел: Специализированные отрасли педагогики
Chiziqli jarayonlar va ularni dasturlash
Chiziqli tuzilishga ega bo’lgan algоritmlarda ko’rsatmalar yozilish tartibida bajariladi. Ularning blоk-sxemalari ishga tushirish (bоshlash), to’xtatish (tamоmlash), hisоblash, kiritish - chiqarish jarayoni blоki, hamda avvaldan ma`lum...
Дата добавления: 26.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 51 |  Размер: 126КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Техника и технология
Tarmоqlanuvchi jarayonlar va ularni dasturlash.
Chiziqli jarayonlar bo’yicha zarur bo’lgan bоshlang’ich nazariy va amaliy ma`lumоtlarni оldingi amaliy ishida o’zlashitirdik. Endi tarmоqlanuvchi jarayonlar xaqida batafsil ma`lumоt berishga xarakat qilamiz.
Дата добавления: 26.01.12 | Просмотров: 0 |  Закачек: 30 |  Размер: 132КБ |
Тип материала: Лабораторная работа |  Раздел: Техника и технология