Кутубхона

Филтрация:

Қуйидаги ресурсларни ким юклаган: ( ресурс)


Количество ресурсов:12774

Damlama va qaynatmalar mavzusi bo`yicha amaliy mashg`ulotga uslubiy qo`llanma
Sintetik dori vositalari tez ta`sir qilishga qaramasdan ko`pincha organizmda yig`ilib qoladi, zaxarlilik darajasi yuqori bo`lib, boshqa kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo`ladi. Bu jihatdan o`simlik xom-?shyolaridan tayyorlangan damlama, qaynatmalar...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 820 |  Юклашлар сони: 177 |  Ҳажми: 154КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Дори воситалари
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanidan mustaqil ishlar
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanidan mustaqil ishlarni bajarish bo`yicha uslubiy ko`rsatmalar berilgan
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 2078 |  Юклашлар сони: 1290 |  Ҳажми: 135КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Услубий кўрсатмалар |  Бўлим: Эҳтимоллар назарияси
Ekologik savodxonlik zarur
Bugungi kunda hech mubolag`asiz dunyo ahlini tashvishlantirayotgan o`ta keskin muammolardan biri ekologik xavf-xatardir. Yer yuzida aholi sonining tez sur`atlar bilan ko`payishi va odamlarning ne`matlarga ehtiyojlarining o`sib borishi sababli umumjahon...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 778 |  Юклашлар сони: 197 |  Ҳажми: 6КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Мақола |  Бўлим: Жисмоний тарбия ва спорт
Gidrotexnika inshoatlari va ular zamini mustahkamligi, turg`unligi va zilzilabardoshligi
Qo`llanma /Gidrotexnika inshoatlari va ular zaminining mustahkamligi, turg`unligi va zilzilabardoshligi/ fanining dasturi asosida yozilgan bolib, fanning ikkinchi qismida bayon etilishi lozim bo`lgan quyidagi masalalarni o`z ichiga oladi: Gidrotexnika...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1035 |  Юклашлар сони: 283 |  Ҳажми: 489КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Механика
«Hayvonlar anatomiyasi» fanidan amaliymashg`ulotlar bo`yicha o`quv qo`llanmasi
Ushbu o`quv-uslubiy qo`llanma 5 640100 - veterinariya, 5 640900 - veterinariya, 5 620600 - zootexniya va 5 140600 zootexniya ixtisosliklari bo`yicha bakalavriat yo`nalishi uchun mo`ljallangan.O`quv-uslubiy qo`llanmani mazkur qismida osteologiya, sindesmol
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 763 |  Юклашлар сони: 310 |  Ҳажми: 111КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Услубий кўрсатмалар |  Бўлим: Анатомия фа физиология
Лотин тилидан укув-услубий кулланма (lotin tilidan o`quv-uslubiy qo`llanma) (педиатрия факультетларининг I курс талабалари учун) II семестр
Суз ясовчи элементлар. Тез-тез кайтариладиган булаклар. Рецептга оид иборалар.(Дори шакллари. Dori shakillari) Доривор усимликлар.Тез-тез...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 604 |  Юклашлар сони: 134 |  Ҳажми: 110КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Адабиёт. Адабиётшунослик
Ilmiy tadqiq metodikasi va metodologiyasi o`quv fanidan reyting va mustaqil ta`limni baholash mezonlari
Ilmiy tadqiq metodikasi va metodologiyasi o`quv fanidan reyting va mustaqil ta`limni baholash mezonlari to`g`risida ma`ruza matn
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 554 |  Юклашлар сони: 134 |  Ҳажми: 6КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Халқ таълими. Педагогика
Lingvistik tadqiq metodikasi, metodokogiyasi va metodlari/ oquv fanidan ayrim metodik tavsiyalar
Magistrantlar shuni esdan chiqarmasliklari kerakki, bu oquv fani ularga a m a l i y tatbiq mohiyatiga ega: ularda jiddiy ilmiy ish namunasi bo`lgan magistrlik dssertstsiyasi ustida ishlash va uni yozish amaliy ko`nikmalarini hosil qilishga xizmat...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1045 |  Юклашлар сони: 341 |  Ҳажми: 4КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Таржиманинг лингвистик муаммолари
O`simliklarning tabiatdagi va inson hayotidagi ahamiyati
Yer kurrasining deyarli hamma qismida uchraydigan o`simliklarning tabiat va inson hayotidagi roli beqiyosdir. Yashil o`simliklar deyarli barcha tirik organizmlarni nafas olishi uchun zarur kislorod bilan ta`minlaydi. Ular o`z faoliyati davomida...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1518 |  Юклашлар сони: 950 |  Ҳажми: 5КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Мақола |  Бўлим: Юксак ўсимликлар ботаникаси
Odam anatomiyasi
Odam anatomiyasi odam organizmini shaklini, tuzilishini, uning rivojlanish jarayonini o’rganadigan fandir. Anatomiya fani tibbiyotning poydevori bo’lib, birinchi bosqichdan boshlab I, II va III semestrlarda o’qitiladi. Ushbu darslik O’zbekiston...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 5514 |  Юклашлар сони: 3077 |  Ҳажми: 11079КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Анатомия фа физиология
Turbo Pascal
Ushbu qo`llanma /Informatika/ fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish uchun yozilgan bo`lib, undan Turbo Paskal tilida dasturlashni o`rgatishda foydalanish mumkin. Qo`llanmada kichik korxonalar foydasidan soliqning foiz stavkasini aniqlash, moliyaviy...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 2376 |  Юклашлар сони: 4173 |  Ҳажми: 94КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Дастурлаш
Tibbiy biologiya va irsiyatdan qo‘llanma
Mazkur o‘quv qo‘llanmasi tibbiyot institutlarida tibbiy biologiya va genetika fanini o‘qitish dasturi asosida, amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun qo‘llanma sifatida yozilgan. Qo‘llanmada hujayra biologiyasi, irsiyat va...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1134 |  Юклашлар сони: 1006 |  Ҳажми: 24632КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш
Tibbiyot statistikasi
Sanitariya statistikasi va uning asosiy vazifalari: Statistika – bu jamiyat fanlaridan biri bo`lib, u jamiyat orasida uchraydigan xodisalarning miqdor o’zgarishlarini, sifat o’zgarishlari bilan bog’lab o`rganadigan fandir. Statistikaning asosiy...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 605 |  Юклашлар сони: 283 |  Ҳажми: 98КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш
Turkiy xalqlar adabiyoti
Turkiy xalqlar adabiyotini o'qitishning yana bir vazifasi talabalarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, ularni shu ruhda tarbiyalash ham hisoblanadi. Ana shu maqsadda ushbu risolada mashhur adiblar ijodi va ularning asarlaridan ayrim namunalar...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 944 |  Юклашлар сони: 566 |  Ҳажми: 1180КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув қўлланма |  Бўлим: Адабиётшунослик тарихи. Адабиётшунослик атамалари
Ingliz tili
Ingliz tili fanidan kunduzgi bo`lim talabalari uchun amaliy mashg`ulotlarda foydalanish uchun uslubiy ko`rsatma. Uslubiy qo`llanma barcha ta`lim yo`nalishlari bo`yicha shug`ullanuvchi I kurs talabalari uchun mo`ljallangan.
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1511 |  Юклашлар сони: 1427 |  Ҳажми: 525КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Назарий грамматика
Uchburchak yuzasi va perimetrini hisoblash
Uchburchak yuzasi va perimetrini berilgan 3 ta tomon, ikkita tomon va ular orasidagi burchak, asosi va balandligi asosida hisoblashga mo`ljallangan dastur.
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1008 |  Юклашлар сони: 570 |  Ҳажми: 7КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув дастури |  Бўлим: Математика
Yuristning nutq madaniyati
Yuridik tilni puxta egallash bo'lajak yuristlarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga, olayotgan bilimlarini yanada takomillashtirishga imkon yaratadi. 56 soatga mo'ljallangan "Yuristning nutq madaniyati" kursi ham ma'lum ma'noda ana shu...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1240 |  Юклашлар сони: 609 |  Ҳажми: 645КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув қўлланма |  Бўлим: Ҳуқуқий фанлар
Zamin va poydevorlar
Ushbu fanda turli muhandislik-geologik sharoitlarni nazarda tutib hisoblash masalalari, zamin va poydevorlarining turlari, iqtisodiy jihatdan samarali va texnik jihatdan asoslangan zamin va poydevor qurilmalarini, ularni hisoblash va loyihalashga oid...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 819 |  Юклашлар сони: 351 |  Ҳажми: 210КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Қурилиш Архитектура
«Amaliy fonetika» fanidan (1-kurslar uchun) ish dasturi.
ishchi dastur
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 706 |  Юклашлар сони: 261 |  Ҳажми: 19КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув режаси |  Бўлим: Тилшунослик
«Amaliy grammatika»
«Amaliy grammatika» fanidan (1-kurslar uchun) ish dasturi.
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 702 |  Юклашлар сони: 202 |  Ҳажми: 63КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув дастури |  Бўлим: Тилшунослик
O‘zbеk tili. Mа’ruzаlаr mаtni.
Mа’ruzаlаr mаtnidа o‘zbеk tili fоnеtikаsi, grаfikаsi, оrfоepiyasi vа оrfоgrаfiyasining tаmоyillаri hаmdа lеksikоlоgiyasi, frаzеоlоgiyasi vа lеksikоgrаfiyasi hаqidа mа’lumоt bеrilgаn. Mаzkur mа’ruzаlаr...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 801 |  Юклашлар сони: 302 |  Ҳажми: 653КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Тилшунослик
Yorug`lik nuri ta`sirida elekrt tokining hosil bo`lishi
Yorug`lik nuri ta`sirida elekrt tokining hosil bo`lishi xaqida laboratoriya ishi
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 903 |  Юклашлар сони: 501 |  Ҳажми: 7КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Амалий иш |  Бўлим: Электр ва магнетизм
Fizikadan praktikum
Кулланма фармацевтика ва тиббиёт институтларининг талабаларига мулжалланган. Шунингдек, ушбу кулланмадан барча олий укув юртлари ва...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 585 |  Юклашлар сони: 147 |  Ҳажми: 9554КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Физика
«Italyan tili» fanidan (I-kurslar bakalavr ixtisosi uchun) namunaviy dastur.
ishchi dastur
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 490 |  Юклашлар сони: 87 |  Ҳажми: 69КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш
O'zbekiston Respublikasida farmatsiya
Мустакиллик дарслари учун укув кулланма
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 695 |  Юклашлар сони: 159 |  Ҳажми: 6874КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Фармакология
1 kurs talabalari uchun mo’ljallangan o’quv qullanma
o`quv qo`llanma
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 515 |  Юклашлар сони: 144 |  Ҳажми: 5701КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Халқ таълими. Педагогика
Lotin tilidan o‘quv qo‘llanma
O‘quv qo‘llanma chet tillar institutining talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, qo‘llanmada lotin tilining tovush tizimi, morfologiyasi va grammatik qurilishi tasviriy xarakterda yoritildi. Lotin tili bo‘yicha olingan nazariy bilimlarni...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 611 |  Юклашлар сони: 453 |  Ҳажми: 1380КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Адабиёт. Адабиётшунослик
O‘zbek xalq dostolari leksikasining til sistemasida tutgan o‘rni.
Ushbu monografiya o‘zbek xalq dostonlari leksikasining qiyosiy -tarixiy tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, unda dostonlarning til sistemasida tutgan o‘rni qadimgi turkiy va eski o‘zbek tiliga oid yozma manbalar, qardosh turkiy xalqlarning...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1645 |  Юклашлар сони: 382 |  Ҳажми: 568КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Адабиёт. Адабиётшунослик
Muosir o`zbek substansial tilshunosligi
Hozirgi o`zbek substansial tilshunosligi (O`ST) ning rivojlanishi Buxoroda bir necha yil ishlagan leningradlik turkolog professor Sergey Ivanov (1922-1999) nomi bilan bog`liqdir. O`zbek fanida bu yo`nalishdagi ilk tadqiqot S.Ivanovning 1959 yilda...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 752 |  Юклашлар сони: 169 |  Ҳажми: 7КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Мақола |  Бўлим: Тилшунослик
Maktabda talabalar pedagogik amaliyotini o’tkazish bo’yicha uslubiy tavsiyalar metodika o’qituvchilari va pedagogik amaliyot rahbarlari va
ishchi dastur
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 535 |  Юклашлар сони: 294 |  Ҳажми: 92КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Халқ таълими. Педагогика