Кутубхона

Филтрация:

Қуйидаги ресурсларни ким юклаган: ( ресурс)


Количество ресурсов:12582

Turbo Pascal
Ushbu qo`llanma /Informatika/ fanidan amaliy mashg`ulotlar o`tkazish uchun yozilgan bo`lib, undan Turbo Paskal tilida dasturlashni o`rgatishda foydalanish mumkin. Qo`llanmada kichik korxonalar foydasidan soliqning foiz stavkasini aniqlash, moliyaviy...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 2408 |  Юклашлар сони: 4173 |  Ҳажми: 94КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Дастурлаш
Tibbiy biologiya va irsiyatdan qo‘llanma
Mazkur o‘quv qo‘llanmasi tibbiyot institutlarida tibbiy biologiya va genetika fanini o‘qitish dasturi asosida, amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish uchun qo‘llanma sifatida yozilgan. Qo‘llanmada hujayra biologiyasi, irsiyat va...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1164 |  Юклашлар сони: 1006 |  Ҳажми: 24632КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш
Tibbiyot statistikasi
Sanitariya statistikasi va uning asosiy vazifalari: Statistika – bu jamiyat fanlaridan biri bo`lib, u jamiyat orasida uchraydigan xodisalarning miqdor o’zgarishlarini, sifat o’zgarishlari bilan bog’lab o`rganadigan fandir. Statistikaning asosiy...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 615 |  Юклашлар сони: 283 |  Ҳажми: 98КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш
Turkiy xalqlar adabiyoti
Turkiy xalqlar adabiyotini o'qitishning yana bir vazifasi talabalarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, ularni shu ruhda tarbiyalash ham hisoblanadi. Ana shu maqsadda ushbu risolada mashhur adiblar ijodi va ularning asarlaridan ayrim namunalar...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 951 |  Юклашлар сони: 566 |  Ҳажми: 1180КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув қўлланма |  Бўлим: Адабиётшунослик тарихи. Адабиётшунослик атамалари
Ingliz tili
Ingliz tili fanidan kunduzgi bo`lim talabalari uchun amaliy mashg`ulotlarda foydalanish uchun uslubiy ko`rsatma. Uslubiy qo`llanma barcha ta`lim yo`nalishlari bo`yicha shug`ullanuvchi I kurs talabalari uchun mo`ljallangan.
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1555 |  Юклашлар сони: 1427 |  Ҳажми: 525КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Назарий грамматика
Uchburchak yuzasi va perimetrini hisoblash
Uchburchak yuzasi va perimetrini berilgan 3 ta tomon, ikkita tomon va ular orasidagi burchak, asosi va balandligi asosida hisoblashga mo`ljallangan dastur.
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1034 |  Юклашлар сони: 570 |  Ҳажми: 7КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув дастури |  Бўлим: Математика
Yuristning nutq madaniyati
Yuridik tilni puxta egallash bo'lajak yuristlarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga, olayotgan bilimlarini yanada takomillashtirishga imkon yaratadi. 56 soatga mo'ljallangan "Yuristning nutq madaniyati" kursi ham ma'lum ma'noda ana shu...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1291 |  Юклашлар сони: 609 |  Ҳажми: 645КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув қўлланма |  Бўлим: Ҳуқуқий фанлар
Zamin va poydevorlar
Ushbu fanda turli muhandislik-geologik sharoitlarni nazarda tutib hisoblash masalalari, zamin va poydevorlarining turlari, iqtisodiy jihatdan samarali va texnik jihatdan asoslangan zamin va poydevor qurilmalarini, ularni hisoblash va loyihalashga oid...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 819 |  Юклашлар сони: 351 |  Ҳажми: 210КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Қурилиш Архитектура
«Amaliy fonetika» fanidan (1-kurslar uchun) ish dasturi.
ishchi dastur
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 729 |  Юклашлар сони: 261 |  Ҳажми: 19КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув режаси |  Бўлим: Тилшунослик
«Amaliy grammatika»
«Amaliy grammatika» fanidan (1-kurslar uchun) ish dasturi.
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 720 |  Юклашлар сони: 202 |  Ҳажми: 63КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув дастури |  Бўлим: Тилшунослик
O‘zbеk tili. Mа’ruzаlаr mаtni.
Mа’ruzаlаr mаtnidа o‘zbеk tili fоnеtikаsi, grаfikаsi, оrfоepiyasi vа оrfоgrаfiyasining tаmоyillаri hаmdа lеksikоlоgiyasi, frаzеоlоgiyasi vа lеksikоgrаfiyasi hаqidа mа’lumоt bеrilgаn. Mаzkur mа’ruzаlаr...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 816 |  Юклашлар сони: 302 |  Ҳажми: 653КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Тилшунослик
Yorug`lik nuri ta`sirida elekrt tokining hosil bo`lishi
Yorug`lik nuri ta`sirida elekrt tokining hosil bo`lishi xaqida laboratoriya ishi
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 912 |  Юклашлар сони: 501 |  Ҳажми: 7КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Амалий иш |  Бўлим: Электр ва магнетизм
Fizikadan praktikum
Кулланма фармацевтика ва тиббиёт институтларининг талабаларига мулжалланган. Шунингдек, ушбу кулланмадан барча олий укув юртлари ва...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 598 |  Юклашлар сони: 147 |  Ҳажми: 9554КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Физика
«Italyan tili» fanidan (I-kurslar bakalavr ixtisosi uchun) namunaviy dastur.
ishchi dastur
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 502 |  Юклашлар сони: 87 |  Ҳажми: 69КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тиббиёт ва соғлиқни сақлаш
O'zbekiston Respublikasida farmatsiya
Мустакиллик дарслари учун укув кулланма
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 720 |  Юклашлар сони: 159 |  Ҳажми: 6874КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Фармакология
1 kurs talabalari uchun mo’ljallangan o’quv qullanma
o`quv qo`llanma
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 537 |  Юклашлар сони: 144 |  Ҳажми: 5701КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Халқ таълими. Педагогика
Lotin tilidan o‘quv qo‘llanma
O‘quv qo‘llanma chet tillar institutining talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, qo‘llanmada lotin tilining tovush tizimi, morfologiyasi va grammatik qurilishi tasviriy xarakterda yoritildi. Lotin tili bo‘yicha olingan nazariy bilimlarni...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 623 |  Юклашлар сони: 453 |  Ҳажми: 1380КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Адабиёт. Адабиётшунослик
O‘zbek xalq dostolari leksikasining til sistemasida tutgan o‘rni.
Ushbu monografiya o‘zbek xalq dostonlari leksikasining qiyosiy -tarixiy tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, unda dostonlarning til sistemasida tutgan o‘rni qadimgi turkiy va eski o‘zbek tiliga oid yozma manbalar, qardosh turkiy xalqlarning...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1838 |  Юклашлар сони: 382 |  Ҳажми: 568КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Адабиёт. Адабиётшунослик
Muosir o`zbek substansial tilshunosligi
Hozirgi o`zbek substansial tilshunosligi (O`ST) ning rivojlanishi Buxoroda bir necha yil ishlagan leningradlik turkolog professor Sergey Ivanov (1922-1999) nomi bilan bog`liqdir. O`zbek fanida bu yo`nalishdagi ilk tadqiqot S.Ivanovning 1959 yilda...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 752 |  Юклашлар сони: 169 |  Ҳажми: 7КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Мақола |  Бўлим: Тилшунослик
Maktabda talabalar pedagogik amaliyotini o’tkazish bo’yicha uslubiy tavsiyalar metodika o’qituvchilari va pedagogik amaliyot rahbarlari va
ishchi dastur
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 563 |  Юклашлар сони: 294 |  Ҳажми: 92КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Халқ таълими. Педагогика
Samarqand etnonim va etnooykonimlari
Маълумки, уoзбек халки турли-туман уруг ва кабилалардан ташкил топган. Хар бир киши уз уруг – аждодини етти отасигача билиши фарз...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1035 |  Юклашлар сони: 420 |  Ҳажми: 731КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Монография |  Бўлим: Этнография ва антропология
Matn lingvistikasi. Nemis tili nazariy fanlar kafedrasining ilmiy to‘plami. I.
«Matn lingvistikasi» ilmiy to‘plami kafedraning tashabbusi bilan tash-kil etilgan ilk bor ilmiy to‘plam hisoblanib, ushbu ilmiy to‘plamga kafedraning professor-o‘qtuvchilari, magistr- talabalarining, shuningdek institutimizda va shahrimizning...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1167 |  Юклашлар сони: 517 |  Ҳажми: 1094КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Мақола |  Бўлим: Матн лингвистикаси
Umumiy fizika
Universitetning umumiy fizika kafedrasida fizik bo`lmagan ixtisosliklar uchun ham umumiy fizika o`qitiladi. Ularning dars soatlarining turlicha ekanligi tufayli barcha ixtisosliklar uchun ishlatsa bo`ladigan ma`ruza matnga ehtiyoj tug`ildi. Ushbu matn...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1561 |  Юклашлар сони: 1831 |  Ҳажми: 176КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Умумий саволлар
«Tilshunoslikka kirish» kursidan uslubiy tavsiyalar (Chet tillar instituti talabalari uchun).
Ushbu uslubiy tavsiyada «Tilshun?slikka kirish» kursining vazifasi, mazmun va mundarijasi, zaruriy ilmiy adabiyotlari, til strukturasi, tari?iy taraqqiyoti, uning jamiyatdagi vazifasi, tilshun?slik fanining as?siy bo‘limlari va bu bo‘limlarning...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 668 |  Юклашлар сони: 257 |  Ҳажми: 195КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Тилшунослик
Xuquqshunoslik
Ушбу электрон дарслик талабаларга давлат ва хукукнинг келиб чикиши, жамият тараккиётида уларнинг урни, давлат хокимияти ва бошкарув...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1969 |  Юклашлар сони: 1041 |  Ҳажми: 180КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Ўқув қўлланма |  Бўлим: Ҳуқуқий фанлар
Yoshga oid fiziologiya
Yoshlar fiziologiyasi va maktab gigienasi kursi talabalarga o`sayotgan organizmning yoshi bilan bog`lik uzgarishlarni va tashki muxit bilan boglikligi xakida ma`lumot bеradi. Ukuvchilarning salomatligini saklash va mustaxkamlash. O`quvchilarning yukori...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 1405 |  Юклашлар сони: 877 |  Ҳажми: 62КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Гигиена ва епидемиология
Iqtisodiyot nazariyasi
Ushbu /Iqtisod nazariyasi/ fanidan yozilgan muammoli ma`ruzalar matni O`zbekiston Oliy va O`rta Maxsus Ta`lim Va`zirligi tomonidan tavsiya etilgan O`quv dasturiga muvofik tayyorlandi. Bu ma`ruza matnida Iqtisodiy rivojlanishning umumiy asoslari,...
Қўшилган сана: 25.01.07 | Кўришлар сони: 8907 |  Юклашлар сони: 5255 |  Ҳажми: 849КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Иқтисодиёт
Botanika
Dastlabki tirik moddalar zarrachalardan hosil bo‘lgan o‘simlik va hayvonlar keyinchalik turli yashash sharoitiga tushib unga moslashgan, natijada o‘zgargan va tuzilishi murakkablashib borgan. Ularda yangi belgilar shakllanib borgan. Shu...
Қўшилган сана: 28.02.07 | Кўришлар сони: 1580 |  Юклашлар сони: 599 |  Ҳажми: 276КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Биология
Chizma Geometriya
O'quv qo'llanmada chizma geometriya fanining amaliy mashg’ulotlari to'plami o'zbek va rus tillarida keltirilgan bo'lib, unda nuqta, to'g’ri chiziq, tekislik, ikki tekislik, to'g’ri chiziq va tekislik, sirtlar, tekisliklar bilan sirtlar kesishuvi,...
Қўшилган сана: 28.02.07 | Кўришлар сони: 1822 |  Юклашлар сони: 899 |  Ҳажми: 4051КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Бошқалар |  Бўлим: Чизма геометрия. Муҳандислик графикаси
OITS va OIV profilaktikasi
Ushbu mеtodik tavsiyalar Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 2005 yil 25 fеvraldagi 34-sonli buyrug`i bilan tasdiqlangan «Talabani mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi tug`risidagi namunaviy nizom» asosida NamPI...
Қўшилган сана: 28.02.07 | Кўришлар сони: 1545 |  Юклашлар сони: 1286 |  Ҳажми: 24КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Услубий кўрсатмалар |  Бўлим: Тиббиёт-биология фанлари