Кутубхона

Филтрация:

Қуйидаги ресурсларни ким юклаган: ( ресурс)


Количество ресурсов:3192

Вариацион хисоб ва оптималлаштириш усуллари
Ушбу маъруза матни “Амалий математика ва информатика – 5480100” йўналишида таълим олаётган бакалаврлар учун мўлжалланган
Қўшилган сана: 15.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 95 |  Ҳажми: 734КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Математика
Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият мутахассисларини тайёрлаш модели
Кибернетика томонидан шакллантирилган бошқарув қонуниятлари асоси, фақатгина сабаб-оқибат боғлиғлиги мавжудлиги билан характерланувчи...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 169 |  Ҳажми: 180КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Жисмоний тарбия ва спорт
Педагогика
Фуқароларнинг маънавий етуклиги, интеллектуал салоҳияти эса таълим тизимининг мазмуни, шахснинг ҳар томонлама шаклланиши учун хизмат...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 417 |  Ҳажми: 162КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Мактабда жисмоний тарбия дарсларини режалаштириш
Кибернетика томонидан шакллантирилган бошқарув қонуниятлари асоси, фақатгина сабаб-оқибат боғлиғлиги мавжудлиги билан характерланувчи...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 199 |  Ҳажми: 26КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Жисмоний тарбия ва спорт
Жисмоний машқ машғулотларининг тарбиявий мақсади
Ҳозирги замон педпгогикаси ва психологияси одамнинг ахлоқий мазмуни, унинг онги, хулқи ва ҳиссиётларининг бирлигида намоён бўлишини...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 237 |  Ҳажми: 27КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Жисмоний тарбия ва спорт
Педагогика
Ушбу “Педагогика” фанидан маърузалар тўплами 5140900 “Касбий таълим” (ЕУТТ, ТВИТ) йўналишлари бўйича бакалавлар тайёрлаш ўқув режасига...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 761 |  Ҳажми: 84КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Транспорт воситаларининг тузилиши ва назарияси
Ушбу маърузалар матни Ўзбeкистон Рeспубликаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган намунавий дастур асосида,...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 213 |  Ҳажми: 8190КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Машина бошқаруви ва машина деталлари
Ихтисослаштирилган транспорт воситаларининг тузилиши ва назарияси
Маърузалар матнида ихтисослаштирилган транспорт воситаларининг конструкцияларини ўзига хослиги ва автопоездлар ҳақида умумий...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 142 |  Ҳажми: 5777КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Автомобилсозлик
Қурилиш конструкциялари II қисм
Маърузалар матнида темирбетон ва металл конструкциялардан қурилган бино ва иншоотларнинг тавсифлари, қўлланиш сохалари, бино ва...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 226 |  Ҳажми: 3232КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Қурилиш конструкциялари
Бошқарув хисоби
«Бошқарув хисоби» фанидан тузилган маърузалар матни ТДИУ томонидан ишлаб чикилган наъмунавий дастур асосида яратилган булиб ўзига...
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 328 |  Ҳажми: 423КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Бухгалтерия ҳисоби ва аудит
Дамли чолғулар ижрочилиги санъати тарихи
Ушбу дастур мусиқий олий ўқув юртларининг бакалавр тайёрлаш бўйича дамли чолғулар мутахасислиги талабалари учун мўжалланган.
Қўшилган сана: 13.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 0 |  Ҳажми: 4470КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Санъат. Санъатшунослик
Биотехнологик жараёнлар ва жихозлар
Микробиологик саноат ва билимларнинг янги соҳаси – биотехнологиянинг жадал ривожланиши инсоният олдида турган муҳим масала, яъни...
Қўшилган сана: 11.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 81 |  Ҳажми: 6909КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Биотехнология
Биотехнология асослари
Биотехнология ёки биологик жараёнлар технологияси-биологик агентлар ёки уларнинг мажмуаларидан (микроорганизмлар, ўсимликлар ва ҳайвон...
Қўшилган сана: 11.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 111 |  Ҳажми: 5172КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Биотехнология
Фанларнинг фалсафий масалалари фаниниг предмити ва вазифалари. 2-ҚИСМ
Мазкур ўқув-услубий қўлланма “Фанланинг фалсафий масалалари” фани бўйича 1-бўлими “Илмий билимлар ва фаннинг вужудга келиши ва...
Қўшилган сана: 11.04.11 | Кўришлар сони: 784 |  Юклашлар сони: 208 |  Ҳажми: 26КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Фалсафа
Фан эволюциясининг босқичлари 1-қисм
Мазкур ўқув-услубий қўлланмада Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан магистратура таълим босқичи...
Қўшилган сана: 11.04.11 | Кўришлар сони: 359 |  Юклашлар сони: 91 |  Ҳажми: 14КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Фалсафа
Социология
Социология ўқув курсининг мақсади- шахсга социологик ёндошишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш, шахс социаллашуви факторларини ва унинг...
Қўшилган сана: 11.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 1665 |  Ҳажми: 119КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Социология
Ўқитувчи нутқ маданияти
Кимки китобга кўп боқса, китоб унинг зеҳнини очади, завқини оширади, сўзга чечан қилади. Китоб ёлғизликдаги энг мунис ҳамдамдир. Китоб...
Қўшилган сана: 09.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 365 |  Ҳажми: 73КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Автомобиль йўллар тизимини бошқариш
“Автомобиль йўллар тизимини бошқариш” фанидан маърузалар матни мажмуининг асосий вазифаси талабаларга автомобиль йўл тизимини...
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 106 |  Ҳажми: 2938КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Логистика
Педагогик маҳорат
Ушбу “Педагогик маҳорат” фанидан маърузалар тўплами 5140900 “Касбий таълим” (ЕУТТ, ТВИТ) йўналишлари бўйича бакалаврлар тайёрлаш ўқув...
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 280 |  Ҳажми: 135КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Метрология, стандартлаштириш ва ўзароалмашинувчанлик
“Метрология, стандартлаштириш ва ўзароалмашинувчанлик” фанидан маъруза матни 5580200 – Бино ва иншоотлар қурилиши ва 5580600 – Транспорт...
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 87 |  Ҳажми: 41КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Кўтарма-транспорт машинасозлиги
Узекистонда демократик жамиат куриш
Ушбу маъруза матни мустакилигимизни кулга киритганимиздан кейинги утган киска
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 461 |  Юклашлар сони: 131 |  Ҳажми: 134КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Гуманитар таълим
Агрологистика
Маърузалар матни аграр олийгоҳларнинг иқтисодий ва бошқа йўналишларида таҳсил олаётган бакалавр ва магистрлар, ўрта махсус ўқув...
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 83 |  Ҳажми: 183КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Хуқуқшунослик
Ахборот технологиялари ва улардан фойдаланиш курсининг ўқув-мавзу режаси, маърузалар матни
Мазкур маъруза матнида талаба ёшлар таълим тизимига янги ахборот-коммуникация технологияларининг кириб келиши ва истиқболлари ҳақида...
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 636 |  Ҳажми: 508КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Ахборот тизимлар ва технологиялар
Технологик жараёнларни лойихалаш
Енгил саноат буюмлари технологияси» (бакалавриат) йўналиши бўйича таълим олаётган талабалари учун
Қўшилган сана: 06.04.11 | Кўришлар сони: 130 |  Юклашлар сони: 32 |  Ҳажми: 105КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Техника ва технология
Миллий истиқлол ғояси
“Миллий истиқлол ғояси” фани, ғоя ва мафкура тўғрисида, уларнинг тарихий, фалсафий илдизлари ҳақида чуқур билим беришга қаратилган.
Қўшилган сана: 05.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 274 |  Ҳажми: 239КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Маънавият асослари
Мазкур маърузалар матнида талабаларга миллий маънавиятимизнинг келиб чиқиши, эволюцияси, ҳозирги ҳолати, инсоният ҳаётида тутган ўрни...
Қўшилган сана: 05.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 272 |  Ҳажми: 138КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Маданият. Маданиятшунослик
Pedagоgika nazariyasi va tarixi
Ushbu ma’ruzalar matnida pedagоgika nazariyasi va tarixi fanining vujudga kelishi, uning rivоjlanish tarixi, fan rivоjiga hissa qo`shgan mutafakkirlar ijоdi va faоliyati; tarbiya nazariyasi, uning turlari, tuzilmasi, mazmuni va mоhiyati kabilar...
Қўшилган сана: 04.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 353 |  Ҳажми: 2904КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Boshlang`ich ta'limda zamonaviy pedtexnologiyalar
Har bir fan o`ziga xos predmetiga ega.Ushbu fanning predmeti-boshlang`ich ta'limda qo`llaniladigan pedagogik texnologiyalar,ulardan foydalanish xususiyatlari.Talabalarga boshlang`ich sinifda qo`laniladigan zamonaviy texnologiyalar haqida tushuncha...
Қўшилган сана: 04.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 467 |  Ҳажми: 528КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Педагогика
Умумий психология
Психология фанининг бугунги кундаги вазифалари, табиий, унинг предметига бироз ўзгаришлар киритади. Зеро, инсон онги ва қалби учун кураш...
Қўшилган сана: 02.04.11 | Кўришлар сони: 0 |  Юклашлар сони: 1062 |  Ҳажми: 2052КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Умумий психология
Машина деталлари
Ушбу маъруза матни дарслар рус тилида олиб борилувчи гуруҳлар учун мўлжалланган бўлиб, олий математика фанининг аналитик геометрия ва...
Қўшилган сана: 02.04.11 | Кўришлар сони: 14 |  Юклашлар сони: 141 |  Ҳажми: 7637КБ | Юклаб олиш
Файл тури: Маъруза матнлари |  Бўлим: Машинасозлик